Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV thành công tốt đẹp

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV gồm 47 đồng chí. l Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Trần Quốc Nam được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà, chiều 28-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên bế mạc và đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Dự lễ bế mạc có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đại diện các Ban Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV thành công tốt đẹp. Ảnh: Văn Nỷ

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Đại hội đã thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, Chương trình hành động và Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đã đánh giá toàn diện những thành tựu đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân của những ưu, khuyết điểm và rút ra 5 bài học kinh nghiệm lớn, sâu sắc, có tính chất đúc kết thực tiễn trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Để thực hiện thành công phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm; 5 giải pháp đột phá và 5 giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực; đồng thời chỉ đạo tập trung rà soát, tiếp tục triển khai hiệu quả 9 chủ trương, nghị quyết chuyên đề của nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng, triển khai thực hiện 9 chương trình, đề án mới trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: V.Nỷ

Trên tinh thần trách nhiệm, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 47 đồng chí. Ban Chấp hành đã họp phiên đầu tiên, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí; bầu Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra 10 đồng chí và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII được tiếp tục bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; các đồng chí: Trần Quốc Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy khóa XIII và Phạm Văn Hậu, UVTV Tỉnh ủy khóa XIII, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Nguyễn Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài 1 đại biểu đương nhiên, Đại hội cũng đã bầu 15 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại phiên bế mạc.  Ảnh: Văn Nỷ

Tại phiên bế mạc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV đã ra mắt Đại hội và nhận nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt các đồng chí được Đại hội bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV gửi lời cảm ơn tới Đại hội và khẳng định: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận khóa XIV sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo. Xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thật sự là một tập thể gương mẫu, đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động; đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ tỉnh tới cơ sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, khắc phục những yếu kém, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tồn tại. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ đặt lợi ích chung lên trên hết, gương mẫu đi đầu, toàn tâm, toàn ý xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025 đi vào cuộc sống.

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: V.Nỷ

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu tổng quát: Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ứng dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững, kinh tế biển là động lực, đưa quy mô nền kinh tế đến cuối nhiệm kỳ tăng 1,9 lần so với năm 2020. Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh. Mục tiêu cụ thể, đến năm 2025 là tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước, là một trong những trung tâm năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. Đến năm 2030, trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước. Đến năm 2045, trở thành tỉnh phát triển toàn diện, có thu nhập cao.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Văn Nỷ

Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 xác định 18 chỉ tiêu phấn đấu; trong đó một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) đạt 10-11%/năm; GRDP bình quân đạt 113-115 triệu đồng/người; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 100-105 ngàn tỷ đồng; thu ngân sách đến năm 2025 đạt 6.400-6.500 tỷ đồng; có 75% số xã và 50% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt 65%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%; 100% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện về quốc phòng - an ninh hằng năm đạt 70% trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên; hằng năm kết nạp từ 800-900 đảng viên.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV là dấu ấn mở đầu quan trọng cho chặng đường mới, đánh dấu bước phát triển về chất, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tỉnh nhà đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, nỗ lực đưa tỉnh ta phát triển nhanh và bền vững. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong tỉnh, ngay sau Đại hội phải tổ chức triển khai, quán triệt tinh thần, nội dung của Nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn tỉnh sớm đưa Nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống. (Mời xem toàn văn trong số báo này).

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy: Phạm Văn Hậu,
Trần Quốc Nam tặng hoa cho các đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Ảnh: X.B

Đại hội ghi nhận những đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII không tham gia Ban chấp hành khóa XIV; mong rằng các đồng chí tiếp tục quan tâm, theo dõi, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm cho các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự Đại hội ủng hộ, đóng góp chia sẻ với Nhân dân miền Trung.Ảnh: X.Bính

Nhằm động viên, chia sẻ với đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng trong các đợt thiên tai vừa qua, tại Đại hội lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kêu gọi các đại biểu tham dự Đại hội ủng hộ, đóng góp chia sẻ với Nhân dân miền Trung. Hưởng ứng lời kêu gọi, tại lễ phát động các đại biểu đã ủng hộ số tiền hơn 100 triệu đồng.