Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-225

Dự Đại hội có 349 đại biểu chính thức đại diện cho gần 20 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư về dự và chỉ đạo Đại hội.

Ngày 27-10, tại hội trường UBND tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 long trọng khai mạc với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, kinh tế biển là động lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân; đảm bảo quốc phòng-an ninh; phấn đấu xây dựng Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước”. Đại hội vinh dự đón đồng chí Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư về dự và chỉ đạo Đại hội. Đến dự Đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận; Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu 5 và các tỉnh Bình Thuận; Yên Bái; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lao động và 349 đại biểu chính thức đại diện cho gần 20 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: V.Nỷ

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Đồng chí nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà. Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của tỉnh trong 5 năm tới. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV là sự hội tụ, chắt lọc, kết tinh công sức, trí tuệ của Đảng bộ, dân và quân toàn tỉnh với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm tạo nên bước phát triển mới của tỉnh trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời đề nghị các đại biểu thảo luận một cách cởi mở, thẳng thắn để đóng góp vào các văn kiện đại hội; đưa ra được những giải pháp tốt nhất, phù hợp nhất, khắc phục những tồn tại, phát huy những thành quả, xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam với các đại biểu dự Đại hội.

Sau diễn văn khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIII. Báo cáo nêu rõ, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, các cấp, các ngành và Nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải cách hành chính, tạo được sự chuyển biến khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đã hoàn thành 25/27 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra. Một số chỉ tiêu đạt cao như: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10,2%/năm; GRDP bình quân đạt 60,1 triệu đồng/người, tăng 2,17 lần so với năm 2015; tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả giai đoạn đạt 78.015 tỷ đồng, tăng 2,35 lần so với giai đoạn trước; kết nạp 4.675 đảng viên mới, đạt 136,3% chỉ tiêu. Đặc biệt, chủ trương chuyển hướng chiến lược sang phát triển mạnh các nhóm ngành đột phá về năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch là đúng đắn, bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần biến khó khăn, thách thức thành động lực phát triển. Chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng đạt kết quả bước đầu, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, năng lực sản xuất một số lĩnh vực tăng nhanh... tạo ra những điều kiện cơ sở vật chất và tiền đề hết sức quan trọng cho sự phát triển, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo.

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng cuộc sống của Nhân dân tiếp tục được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân được xây dựng vững chắc. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả tích cực. Dân chủ xã hội và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có tiến bộ, tạo tiền đề quan trọng để tỉnh ta phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo. Có thể khẳng định, với quyết tâm đổi mới cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển hướng chiến lược sang phát triển mạnh các khâu đột phá về kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch là đúng đắn, tạo ra cơ hội để huy động được nhiều nguồn lực, tạo sức bật, đưa quy mô nền kinh tế tăng 2,16 lần so với năm 2015, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra.

Các đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua danh sách nhân sự để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh: Bộ Chính trị cơ bản tán thành với phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận đã nêu trong Báo cáo chính trị. Báo cáo đã được các bộ, ngành, các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng tham gia góp ý kiến và tán thành cao. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận đã nghiêm túc tiếp thu, hoàn chỉnh Báo cáo trình Đại hội hôm nay.

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Văn Nỷ

Đại tướng Lương Cường cho rằng Ninh Thuận là tỉnh cũng còn những khó khăn, thách thức, nhưng trong những năm qua, phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống cách mạng kiên trung, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên và đạt được những thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đại tướng Lương Cường đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh, tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến cho các văn kiện của Đảng; đồng thời, lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV gồm những đồng chí có phẩm chất chính trị tốt, có trình độ, có đạo đức, năng lực, gương mẫu và tâm huyết, có uy tín, có bản lĩnh, trí tuệ, là trung tâm đoàn kết và có trách nhiệm với sự nghiệp phát triển của địa phương, có khả năng tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra, đồng thời bảo đảm về tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý, mang tính kế thừa và phát triển theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Đồng thời đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm lựa chọn các đồng chí tiêu biểu và có điều kiện bầu vào Đoàn đại biểu của tỉnh đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới cần nhanh chóng hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng rằng: Với truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà sẽ luôn đoàn kết, nhất trí, đồng sức, đồng lòng, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; hội nhập và phát triển, giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 là tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước.

Trong ngày làm việc chính thức đầu tiên, Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch
báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII. Ảnh: Văn Nỷ

Chiều cùng ngày, Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy khoá XIII, Chủ tịch HĐND tỉnh, quán triệt yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV; đề cử danh sách nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII giới thiệu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các bước quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII thực hiện, trên tinh thần khách quan, dân chủ, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, theo đúng quy định hướng dẫn của Trung ương. Đề án nhân sự trình Đại hội đã được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, chặt chẽ, công phu; quán triệt thực hiện nghiêm túc công tác bầu cử một cách dân chủ, công khai; đảm bảo tuân thủ, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; đảm bảo dân chủ, công bằng, công tâm, khách quan, minh bạch; tạo bầu không khí đoàn kết, thống nhất cao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân trong toàn tỉnh, lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách nhân sự để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 52 đồng chí. Trên cơ sở đó, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu 47 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV.

Tiếp đó, Đại hội tiếp tục nghe một số tham luận của một số ngành, địa phương trình bày trước Đại hội; lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội tiếp tục làm việc đến hết ngày 28-10-2020.