Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận Khóa XIV, Nhiệm kỳ 2020 - 2025