Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc làm việc với UBND tỉnh

Ngày 29-9, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc triển khai xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2025. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ và đề xuất nhiều nội dung trong công tác dân tộc, như: Quan tâm đầu tư cho các xã thuộc diện Chương trình 135, xã đặc biệt khó khăn, các vùng DTTS trên địa bàn tỉnh; ưu tiên phân bổ nguồn kinh phí đầu tư lĩnh vực giáo dục, y tế… Kiến nghị Chính phủ sớm cho ý kiến về vốn Chương trình 135 năm 2020 đã phân bổ cho các thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020; ban hành các chính sách, văn bản hướng dẫn thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS & MN…

Đoàn công tác của Uỷ ban Dân tộc làm việc với UBND tỉnh về việc triển khai xây dựng chương trình mục tiêu
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn công tác đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của tỉnh trong thời gian qua; đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc mà địa phương còn gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện. Đối với những đề xuất, kiến nghị của địa phương, đoàn ghi nhận và sẽ tổng hợp báo cáo Chính phủ xem xét trong thời gian tới.