Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với Tp. Phan Rang-Tháp Chàm

Ngày 29- 9, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có buổi làm việc với UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm về tình hình công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2018- 2019.

Giai đoạn 2018-2019, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm triển khai thực hiện 14 công trình dự án, tổng diện tích đất cần thu hồi 157,14 ha, với 2.338 hộ và 30 tổ chức bị tác động. Do gặp nhiều vướng mắc, đến nay thành phố chỉ mới bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư được 3 dự án, với số tiền bồi thường, hỗ trợ trên 4,7 tỷ đồng. Nhìn chung, quá trình thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố đều tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch theo đúng trình tự, thủ tục tại Điều 69 Luật Đất đai. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tổ chức lấy ý kiến theo hình thức đối thoại trực tiếp với người dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện các dự án, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, do Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành thường xuyên thay đổi; cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng ở các địa phương còn thiếu; một số hộ dân thiếu ý thức, chưa chấp hành chủ trương tháo dỡ, di dời khi đã được bồi thường.

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với Tp. Phan Rang-Tháp Chàm. Ảnh: M.Dung

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận những nỗ lực của thành phố trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị thành phố tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân trong vùng dự án về những vấn đề liên quan đến chính sách phát triển, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạo sự đồng thuận của người dân; quan tâm đến đời sống người dân sau khi giao đất thực hiện dự án. Sớm bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo gửi Đoàn giám sát để làm cơ sở trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ban, ngành liên quan xem xét giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong thời gian qua.