Tp. Phan Rang- Tháp Chàm: Triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020

Ngày 29-9, UBND Tp.Phan Rang- Tháp Chàm tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) 9 tháng; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

Trong 9 tháng, KT-XH trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất các ngành ước đạt 11.274 tỷ đồng, đạt 67% kế hoạch, tăng 6%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng: Thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp - thủy sản. Thu ngân sách thành phố trên 523 tỷ đồng. Trên các lĩnh vực văn hóa- xã hội: y tế, giáo dục, giảm nghèo, quản lý đô thị, quản lý đất đai… được quan tâm đẩy mạnh. Quốc phòng- an ninh được đảm bảo.

Lãnh đạo Tp. Phan Rang- Tháp Chàm triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020.

Những tháng cuối năm, thành phố tập trung các giải pháp phát triển KT-XH, đồng thời chỉ đạo quyết liệt triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các chính sách an sinh xã hội. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa, triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong phát triển kinh tế, tăng cường công tác kiểm soát hàng hóa, phòng chống hàng nhái, hàng giả, bình ổn giá cả, sản phẩm kinh doanh lưu thông trên thị trường thành phố. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để sớm ổn định, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh sau đại dịch COVID-19; thực hiện kế hoạch thu chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả...