Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Sau ba ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, ngày 10-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc.

Đại hội đã tập trung phân tích, đánh giá, làm rõ ưu, khuyết điểm; rút ra nguyên nhân, kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng, xây dựng lực lượng và xây dựng Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020; trên cơ sở đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã thảo luận, góp ý bổ sung nhiều ý kiến quan trọng vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh BĐBP lần thứ XV và Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 17 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV gồm 11 đồng chí (trong đó có 10 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết). Đại tá Vũ Đình Nhất, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành  Đảng bộ khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Văn Miên

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu tiếp tục quán triệt, nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng và các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và nhân dân, tập trung xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; phối hợp với các lực lượng đấu tranh có hiệu quả hoạt động “diễn biến hoàn bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển của tỉnh. Xây dựng đơn vị cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu ngày càng cao, bảo đảm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: V.Miên

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên trong toàn Đảng bộ đoàn kết, quyết tâm phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những yếu kém, hạn chế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra.