Ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thuận Nam

Đồng chí Văn Công Quang, Phó Chánh văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện Thuận Nam: Lần đầu tiên được tham dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 với tư cách là đại biểu chính thức nên tôi rất lấy làm vinh dự và tự hào. Bản thân tôi đặt ra rất nhiều kỳ vọng vào sự phát triển nhanh của huyện nhà trong giai đoạn 2020-2025. Tôi tin tưởng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III sẽ thành công tốt đẹp, bầu ra Ban chấp hành mới năng động, sáng tạo, đoàn kết thống nhất ý chí và hành động để lãnh đạo thực hiện thành công các chương trình, mục tiêu cụ thể, tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp; quan tâm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, nhất là khu vực nông thôn, miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Ưu tiên đầu tư xây dựng thêm công trình phúc lợi, nâng cao năng lực y tế đáp ứng yêu cầu vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe nhân dân địa phương.

Đồng chí Trần Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Cà Ná: Những năm gần đây, tốc độ phát triển kinh tế-xã hội của huyện tăng nhanh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm dần, tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ tăng nhanh, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động, nhất là người dân ở địa phương. Chúng tôi mong muốn, nhiệm kỳ tới, huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án theo đúng tiến độ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, với tiềm năng lợi thế biển, năng lượng tái tạo, để phát triển thành công và đột phá các ngành kinh tế ở lĩnh vực này, nhiệm kỳ mới, tôi kiến nghị huyện cần tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng; ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao thân thiện với môi trường; chuyển từ nuôi trồng, khai thác hải sản theo phương thức truyền thống sang công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao... Bên cạnh đó, sớm đầu tư nâng cấp cảng cá, bến cá, khu neo đậu tàu thuyền, tổ chức tốt các dịch vụ hậu cần nghề cá và nhà máy chế biến thủy sản; ưu tiên xây dựng hoàn thiện hạ tầng logistics và các tuyến đường giao thông, kết nối liên thông cảng biển Cà Ná thành cảng nước sâu trung chuyển quốc tế... Đặc biệt, chú trọng nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên khoáng sản vùng ven biển gắn với chế biến sâu; kết hợp hài hòa giữa khai thác, chế biến với bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái biển bền vững; hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân ven biển chuyển đổi nghề, trực tiếp tham gia vào các hoạt động kinh doanh và hưởng lợi từ các hoạt động công nghiệp, dịch vụ, du lịch…

Ông Châu Văn Kỳ, người có uy tín trong cộng đồng Chăm, xã Phước Nam: Nhiệm kỳ vừa qua, với sự nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân trong huyện, Thuận Nam đã có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện nhiều, kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, văn hóa-xã hội phát triển. Tôi rất tin tưởng và kỳ vọng Đại hội lần này sẽ là đại hội của trí tuệ, sự đoàn kết thống nhất. Ngay sau đại hội, tôi mong muốn Ban Chấp hành khóa mới sớm cụ thể hóa các chỉ tiêu của nghị quyết vào cuộc sống. Tôi mong rằng trong nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Thuận Nam sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có tỷ lệ hộ nghèo cao để hỗ trợ người dân về kiến thức, phương tiện sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông, đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, nhận thức rõ việc các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để chống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôi mong muốn Đảng bộ, chính quyền, hệ thống MTTQ các cấp, tổ chức chính trị-xã hội huyện tiếp tục đề ra nhiều chủ trương, giải pháp, tăng cường phối hợp chặt chẽ, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo, dân tộc để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, thi đua yêu nước, có như thế thì sức mạnh mới tăng lên, phát huy được sức mạnh toàn dân để cùng hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.