Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thuận Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 9-7, Đảng bộ huyện Thuận Nam khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Tham dự Đại hội còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các các sở, ngành của tỉnh; cán bộ hưu trí cao cấp; Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hự và 200 đại biểu đại diện cho 1.167 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thuận Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung đánh giá toàn diện những kết quả qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thuận Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, Huyện ủy Thuận Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Qua đánh giá có 18/21 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Lĩnh vực sản xuất nông-lâm-thủy sản và kinh tế nông thôn phát triển theo hướng tích cực; tốc độ tăng trưởng của ngành Thủy sản giai đoạn 2015-2020 bình quân đạt trên 6,1%; hàng năm đóng góp trên 90% tổng giá trị sản xuất ngành nông-lâm-thủy sản của huyện. Về công nghiệp, xây dựng có bước phát triển và từng bước chuyển dịch đúng hướng, đạt giá trị tăng trưởng bình quân 22,1%/năm; hoạt động du lịch từng bước phát triển, hình thành các khu du lịch có chất lượng cao, thu hút đông du khách. Thu ngân sách trên địa bàn huyện trong 5 năm đạt 240 tỷ đồng, tăng gần 60% so với kế hoạch, bình quân thu 48 tỷ đồng/năm. Lĩnh vực đầu tư và phát triển có chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng từng bước được hoàn thiện, kết nối đồng bộ; các dự án đầu tư xây dựng đưa vào khai thác sử dụng đều phát huy công năng và đạt hiệu quả sử dụng; đáp ứng nhu cầu cấp thiết của nhân dân. Về lĩnh vực văn hóa-xã hội, chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên theo hướng đổi mới căn bản và toàn diện; công tác y tế được chú trọng, đặc biệt là khẩn trương huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân nỗ lực khống chế và đẩy lùi dịch COVID-19. Các chính sách an sinh xã hội thực hiện kịp thời, đúng quy định; đời sống nhân dân được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 2,27%, vượt 0,27% so với kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến rõ rệt, nổi bật trên các mặt; thực hiện có kết quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đảm bảo theo yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Phát huy được vai trò của Mặt trận, đoàn thể trong xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; phát động có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng được nhiều mô hình mới, xuất hiện nhiều cách làm hay trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội..

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: P.Bình

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và Nhân dân huyện Thuận Nam đã đạt được trong 5 năm qua. Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị Đảng bộ huyện Thuận Nam tiếp tục xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị huyện trong sạch, vững mạnh toàn diện; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong Nhân dân; tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên; chú trọng công tác phát triển đảng ở địa bàn dân cư và trong doanh nghiệp. Thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác vận động quần chúng, giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Song song đó, đồng chí yêu cầu Đảng bộ huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao hơn nữa để xác định rõ, đúng những khâu đột phá, thế mạnh nhằm đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể, mạnh mẽ, đồng bộ, có tính khả thi cao trên các lĩnh vực để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; kịp thời nắm bắt cơ hội, thu hút nguồn lực đầu tư để phát triển huyện Thuận Nam hướng đến mục tiêu xây dựng huyện trở thành trung tâm công nghiệp-dịch vụ của tỉnh, trọng tâm là phát triển năng lượng tái tạo, điện khí, khí hóa lỏng, cảng và dịch vụ cảng biển tổng hợp Cà Ná.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đề ra, đồng chí lưu ý Đảng bộ huyện cần thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trật tự xây dựng đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ và phát triển rừng; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực huyện có tiềm năng, lợi thế; tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh tập trung huy động, lồng ghép sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội theo hướng liên kết, đồng bộ, hiện đại, đảm bảo yêu cầu phát triển trước mắt và lâu dài. Bên cạnh phát triển kinh tế phải gắn với phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; thực hiện kịp thời, hiệu quả các chương trình, chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, đặc biệt chú trọng phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tiếp tục lãnh đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Thường xuyên củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân; phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các khu dân cư, tuyến biên giới biển. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân để tạo sự đồng thuận về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đảng bộ huyện vào cuộc sống...

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thuận Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 2 ngày (ngày 9 và 10-7). Báo Ninh Thuận sẽ tiếp tục theo dõi, đưa tin về kết quả Đại hội.