Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thuận Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 9 và 10-7, Đảng bộ huyện Thuận Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội vinh dự đón các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn dại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện; Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hự; có 200 đại biểu thay mặt cho 1.167 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện tham dự Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thuận Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: P.Bình

Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, các đại biểu dự Đại hội đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, kiểm điểm, phân tích, đánh giá toàn diện kết quả qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thuận Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với các
đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: P.Bình

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, biểu quyết nhất trí các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025 và thông qua Nghị quyết Đại hội. Theo đó, đại hội đề ra các mục tiêu chủ yếu: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy quyền làm chủ, củng cố, tăng cường lòng tin của Nhân dân. Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, trong đó xác định kinh tế biển là động lực, công nghiệp năng lượng là thế mạnh. Tập trung quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó có hiệu quả với tình hình biến đổi khí hậu; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh; phấn đấu xây dựng Thuận Nam trở thành huyện trọng điểm công nghiệp phía Nam của tỉnh …

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và Nhân dân huyện Thuận Nam đã đạt được trong 5 năm qua. Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị Đảng bộ huyện Thuận Nam tiếp tục xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị huyện trong sạch, vững mạnh toàn diện; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong Nhân dân; tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên; chú trọng công tác phát triển đảng ở địa bàn dân cư và trong doanh nghiệp. Thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác vận động quần chúng, giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Song song đó, đồng chí yêu cầu Đảng bộ huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao hơn nữa để xác định rõ, đúng những khâu đột phá, thế mạnh nhằm đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể, mạnh mẽ, đồng bộ, có tính khả thi cao trên các lĩnh vực để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; kịp thời nắm bắt cơ hội, thu hút nguồn lực đầu tư để phát triển huyện Thuận Nam hướng đến mục tiêu xây dựng huyện trở thành trung tâm công nghiệp-dịch vụ của tỉnh, trọng tâm là phát triển năng lượng tái tạo, điện khí, khí hóa lỏng, cảng và dịch vụ cảng biển tổng hợp Cà Ná.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Văn Nỷ

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đề ra, đồng chí lưu ý Đảng bộ huyện cần thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trật tự xây dựng đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ và phát triển rừng; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực huyện có tiềm năng, lợi thế; tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh tập trung huy động, lồng ghép sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội theo hướng liên kết, đồng bộ, hiện đại, đảm bảo yêu cầu phát triển trước mắt và lâu dài. Bên cạnh phát triển kinh tế phải gắn với phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; thực hiện kịp thời, hiệu quả các chương trình, chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, đặc biệt chú trọng phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tiếp tục lãnh đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Thường xuyên củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân; phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các khu dân cư, tuyến biên giới biển. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân để tạo sự đồng thuận về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đảng bộ huyện vào cuộc sống...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: P.Bình

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 37 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thuận Nam khóa III đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí; bầu Bí thư Huyện ủy; bầu 2 Phó Bí thư Huyện ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 6 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Châu Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.