Huyện ủy Thuận Bắc: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Huyện ủy Thuận Bắc vừa tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng và triển khai phương hướng, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, bám sát chỉ đạo, điều hành của tỉnh, Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, nên tình hình KT-XH trên địa bàn duy trì ổn định. Tổng giá trị sản xuất các ngành ước đạt 3.138 tỷ đồng, đạt 50,9% kế hoạch, tăng 14% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp tăng nhanh, ngành công nghiệp-xây dựng ước đạt 2.409 tỷ đồng, đạt 57,2% kế hoạch, tăng 26% so cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 25,83 tỷ đồng, đạt 47,5% kế hoạch. Huyện thực hiện tốt an sinh xã hội cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo. Tình hình an ninh-quốc phòng được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước được triển khai thực hiện nghiêm túc. Các đoàn thể, Mặt trận hoạt động bám sát nhiệm vụ chính trị, vận động nhân dân tham gia tốt phong trào thi đua của địa phương.

Phát huy kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm, Huyện ủy Thuận Bắc đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chỉ đạo sản xuất tốt vụ hè-thu, vụ mùa, chống hạn, chuyển đổi cây trồng tại các trạm bơm, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Tập trung các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tích cực phối hợp với nhà đầu tư triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, theo dõi diễn biến tình hình dịch COVID-19 để chủ động có giải pháp phòng, chống hiệu quả. Phấn đấu xây dựng xã Lợi Hải đạt chuẩn nông thôn mới. Tổ chức tốt các kỳ thi và tổng kết năm học 2019-2020, chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2020-2021. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kiểm tra đôn đốc việc đẩy mạnh triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trong hệ thống chính trị, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò của Mặt trận, đoàn thể trong giám sát, phản biện xã hội…