Đồng chí Đại tá Vũ Đình Nhất, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Ninh Thuận:

Xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Nhân Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, phóng viên Báo Ninh Thuận có cuộc phỏng vấn đồng chí Đại tá Vũ Đình Nhất, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

* Phóng viên: Đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển (KVBGB) trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ BĐBP tỉnh? 

- Đồng chí Đại tá Vũ Đình Nhất: Quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về công tác BP, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ BĐBP tỉnh đã chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các biện pháp, công tác biên phòng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia-trật tự an toàn xã hội (ANQG-TTATXH) KVBGB của tỉnh. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều chủ trương, biện pháp về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh KVBGB và xây dựng lực lượng BĐBP Ninh Thuận vững mạnh. Đảng bộ thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát; củng cố kiện toàn cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Đảng bộ lãnh đạo đổi mới nâng cao hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng; tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, biên chế các cơ quan, đơn vị theo hướng tăng cường cho cơ sở; lãnh đạo tốt thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu; lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác hậu cần, tài chính, kế hoạch và công tác kỹ thuật đảm bảo vũ khí, trang bị cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ)…

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Hải tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển. Ảnh: CTV

Quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và chuyên đề nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Nhờ đó, những năm qua, BĐBP tỉnh không ngừng trưởng thành về mọi mặt. Tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần chúng được củng cố, kiện toàn, hoạt động có hiệu quả; vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, trong rèn luyện bản lĩnh, đạo đức lối sống, nội bộ đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm. Qua đánh giá hằng năm có trên 94% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 85% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ.

Song song đó, Đảng bộ, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ địa bàn, KVBGB; chủ động phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả các hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển; phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, các lực lượng giải quyết, xử lý tốt các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên KVBGB. Lực lượng cán bộ, đảng viên BĐBP ở cơ sở đã phát huy tốt vai trò trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã KVBGB củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể. Triển khai các mô hình có hiệu quả thiết thực trong công tác xóa đói, giảm nghèo, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học; thực hiện hiệu quả đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”… có ý nghĩa và mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ KVBGB, qua đó góp phần giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, củng cố lòng tin của nhân dân các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội, lực lượng.

* Phóng viên: Đồng chí cho biết những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm tiếp tục xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền KVBGB trong tình hình mới?

- Đồng chí Đại tá Vũ Đình Nhất: Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền BP toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”. Nhiệm kỳ tới, phát huy sức mạnh tổng hợp nền BP toàn dân, Đảng bộ BĐBP Ninh Thuận phấn đấu đổi mới và thực hiện đồng bộ, toàn diện công tác BP; tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh KVBGB; giữ vững ổn định ANCT, TTATXH trên địa bàn; xây dựng lực lượng vững mạnh, chính quy, từng bước hiện đại, có sức chiến đấu cao, nghiệp vụ giỏi, thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ chuyên trách nòng cốt quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống. Đồng thời xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Để thực hiện thắng lợi các nội dung trên, Đảng bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới với nhiều mô hình sáng tạo, phù hợp với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong giai đoạn hiện nay và Chỉ thị 87-CT/TW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạo thành phong trào tự giác tu dưỡng rèn luyện, thường xuyên liên tục với những việc làm thiết thực, hiệu quả trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Từ đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh KVBGB, xây dựng Đảng bộ BĐBP tỉnh trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Chủ động tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP các chủ trương, đối sách về quản lý, bảo vệ chủ quyền KVBGB. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác BP; triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; nâng cao khả năng SSCĐ; đẩy mạnh các chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành và nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh KVBGB.

Đảng bộ cũng xác định rõ 2 khâu đột phá, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của BĐBP tỉnh, đó là: tăng cường xây dựng đơn vị nền nếp, chính quy, vững mạnh toàn diện; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng khoa học công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng các công trình; xây dựng hệ thống đồn, trạm đồng bộ theo quy định; chủ động phòng, chống dịch bệnh, cải thiện và nâng cao sức khỏe cho bộ đội.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh KVBGB Tổ quốc là nhiệm vụ hết sức nặng nề, khó khăn, phức tạp, đặc biệt là trong bối cảnh mới hiện nay. Với vai trò là lực lượng chuyên trách trong quản lý, bảo vệ KVBGB tỉnh, Đảng bộ BĐBP tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, nhận thức sâu sắc hơn nữa về nhiệm vụ được giao và biến nhận thức đó thành hành động cách mạng, nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

* Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!