Đồng chí ChâuThanh Hải, Bí thư Huyện ủy Thuận Nam trả lời phỏng vấn Báo Ninh Thuận:

Phát huy thành tựu đạt được,chủ động nắm bắt thời cơ, tạo đột phá mới, đưa Thuận Nam phát triển toàn diện và bền vững

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thuận Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành trong 2 ngày 9 và 10-7. Nhân sự kiện quan trọng này, phóng viên Báo Ninh Thuận có cuộc phỏng vấn đồng chí Châu Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thuận Nam về những thành tựu đảng bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025.

* Phóng viên: Đồng chí cho biết những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ và nhân dân Thuận Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua?

- Đồng chí Châu Thanh Hải: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 trong bối cảnh kinh tế trong nước và nội tại nền kinh tế của tỉnh, huyện còn khó khăn; việc dừng chủ trương xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân, nhiều dự án triển khai trong cùng giai đoạn đã ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nghị quyết đại hội đề ra. Đặc biệt vào những tháng đầu năm 2020 xảy ra dịch COVID-19 đã tác động rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Song, với sự đoàn kết, tập trung lãnh đạo, Đảng bộ huyện đã kịp thời cụ thể hóa nghị quyết đại hội, phát huy và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong huyện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện được duy trì và có mặt phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; duy trì tăng trưởng hợp lý, đời sống của Nhân dân từng bước được cải thiện. Qua đánh giá có 18/21 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Điểm nổi bật, toàn huyện đạt tổng giá trị sản xuất các ngành trên 35 ngàn tỷ đồng, vượt 5,9% so với kế hoạch; tốc độ tăng trưởng 13,1% đạt so với kế hoạch đề ra.

Trung tâm huyện Thuận Nam trang trí cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện.

Lĩnh vực sản xuất nông-lâm-thủy sản và kinh tế nông thôn phát triển theo hướng tích cực. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng cơ bản phù hợp, bước đầu nâng cao hiệu quả sử dụng đất; một số mô hình ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả. Về thủy sản, tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2015-2020 bình quân đạt trên 6,1%; hàng năm đóng góp trên 90% tổng giá trị sản xuất ngành nông-lâm-thủy sản của huyện. Về công nghiệp, xây dựng có bước phát triển và từng bước chuyển dịch đúng hướng, đạt giá trị tăng trưởng bình quân 22,1%/năm, trong đó công nghiệp tăng gần 31,6%, xây dựng tăng trên 16,8%. Hoạt động du lịch từng bước phát triển, hình thành các khu du lịch có chất lượng cao, thu hút đông du khách. Điểm nổi bật đáng ghi nhận, đó là thu ngân sách trên địa bàn huyện trong 5 năm đạt 240 tỷ đồng, tăng gần 60% so với kế hoạch, bình quân thu 48 tỷ đồng/năm. Lĩnh vực đầu tư và phát triển có chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng từng bước được hoàn thiện, kết nối đồng bộ; các dự án đầu tư xây dựng đưa vào khai thác sử dụng đều phát huy công năng và đạt hiệu quả sử dụng; đáp ứng nhu cầu cấp thiết của nhân dân, góp phần tích cực vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường gần Trung tâm huyện để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thuận Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 . Ảnh: Văn Nỷ

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ: Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên theo hướng đổi mới căn bản và toàn diện, xây dựng mô hình trường phổ thông nhiều cấp học. Công tác y tế được chú trọng, đặc biệt là khẩn trương huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân nỗ lực khống chế và đẩy lùi dịch COVID-19; các chính sách an sinh xã hội thực hiện kịp thời, đúng quy định; đời sống nhân dân được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 2,27%, vượt 0,27% so với kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến rõ rệt, nổi bật trên các mặt; thực hiện có kết quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đảm bảo theo yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Phát huy được vai trò của Mặt trận, đoàn thể trong xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; phát động có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng được nhiều mô hình mới, xuất hiện nhiều cách làm hay trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.

* Phóng viên: Đồng chí cho biết nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ huyện Thuận Nam phấn đấu thực hiện để đưa Thuận Nam phát triển toàn diện và bền vững trong nhiệm kỳ 2020-2025?

- Đồng chí Châu Thanh Hải: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, với mục tiêu xây dựng huyện Thuận Nam phát triển toàn diện và bền vững, toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong huyện quyết tâm đồng sức, đồng lòng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển; xác định kinh tế biển là động lực, công nghiệp năng lượng là thế mạnh; đảm bảo quốc phòng-an ninh; phấn đấu xây dựng Thuận Nam trở thành huyện trọng điểm công nghiệp phía Nam của tỉnh. Trong đó tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau: Tiếp tục tranh thủ nguồn lực của trung ương, tỉnh hỗ trợ ưu tiên đầu tư trước các dự án cấp thiết tạo bứt phá cho huyện trong thời gian tới. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội phải bám sát nội dung các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện đến năm 2030; thực hiện các biện pháp thu hút, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế đến đầu tư trong huyện; chủ động và tranh thủ sự giúp đỡ của tỉnh trong công tác xúc tiến đầu tư, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, cải cách thủ tục hành chính.

Tiếp tục thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội; triển khai có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước; xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình; tập hợp rộng rãi và nâng cao tính tự giác của hội viên, đoàn viên, xây dựng tổ chức hội, đoàn thể vững mạnh; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

Phát huy những thành tựu đạt được, Đảng bộ và Nhân dân huyện Thuận Nam luôn đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức; chủ động nắm bắt thời cơ, triển khai đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, tạo thế và lực cho chặng đường phát triển mới trong những năm tới, góp phần xứng đáng vào quá trình xây dựng, phát triển tỉnh Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

* Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2020-2025 CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN THUẬN NAM

1. Về kinh tế (3 chỉ tiêu)

- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 gấp 1,5 - 2 lần so với năm 2020.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân trên 4.000 tỷ đồng/năm (trong đó vốn các thành phần kinh tế và dân cư tối thiểu đạt 70%).

- Thu ngân sách trên địa bàn bình quân trên 55 tỷ đồng/năm (tăng 15% so với nhiệm kỳ trước).

2. Về văn hóa - xã hội (5 chỉ tiêu)

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,2 - 1,5%/Năm.

- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 59,25% (5 trường, lũy kế 16/27 trường).

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 33%.

- 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên 90% .

- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới 07 xã (trong đó, phấn đấu có 02 xã đạt nông thôn mới nâng cao, có 01 xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu), bình quân các xã đạt 18 tiêu chí.

3. Về môi trường (2 chỉ tiêu)

- Tỷ lệ độ che phủ rừng trên 42%.

- Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải hàng năm đạt trên 90%.

4. Về quốc phòng - an ninh (2 chỉ tiêu)

- Phát triển dân quân, tự vệ đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Tỷ lệ đảng viên trong dân quân, tự vệ đạt 20% trở lên.

- Hàng năm 100% xã đạt vững mạnh về quốc phòng – an ninh.

5. Về xây dựng Đảng (3 chỉ tiêu)

- Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên.

- Tỷ lệ đảng viên hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên, trong đó có không quá 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Trong nhiệm kỳ phát triển 250 đảng viên mới trở lên.