Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 29 và 30-6, Đảng bộ huyện Ninh Sơn đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Đảng của Tỉnh ủy và 209 đại biểu đại diện cho hơn 1.700 đảng viên ở các chi, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ huyện.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã kiểm điểm, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và công tác vận động quần chúng.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: V.M

Đại hội thảo luận, biểu quyết nhất trí các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025 và thông qua Nghị quyết Đại hội. Với tinh thần phấn khởi, các đại biểu tham dự Đại hội đã thể hiện quyết tâm cao trong việc cụ thể hóa Nghị quyết vào công việc cụ thể của từng ngành, từng lĩnh vực, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII sớm đi vào cuộc sống.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ và Nhân dân huyện Ninh Sơn đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời đề nghị Đảng bộ huyện Ninh Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức lại sản xuất ngành nông nghiệp; tăng cường ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào phát triển nông nghiệp. Làm tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, thương mại- dịch vụ để trở thành ngành kinh tế trọng điểm trong cơ cấu kinh tế của huyện. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quy hoạch, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư có trọng tâm hạ tầng kinh tế, xã hội, nhằm xây dựng và phát triển thị trấn Tân Sơn trở thành đô thị loại IV trong nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện tốt chính sách xã hội, nâng cao trình độ dân trí, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đẩy mạnh giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Giữ vững, ổn định chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững. Tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, xây dựng Đảng bộ huyện thật sự trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 39 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 24 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Tiến Đức, Bí thư Huyện ủy Ninh Sơn, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Sơn khóa XII đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí, bầu 2 đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 5 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Ninh Sơn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chung sức, chung lòng, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII đã đề ra, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.