Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 29-6, Đảng bộ huyện Ninh Sơn long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Đảng của Tỉnh ủy và 209 đại biểu đại diện cho hơn 1.700 đảng viên ở các chi, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ huyện.

Đại hội đã tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, nhiệm kỳ qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Ninh Sơn đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu quan trọng. Các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt khá cao 14,8% (chỉ tiêu 11-12).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Đại hội. Ảnh: Văn Miên

Kinh tế tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng khá và ổn định, một số ngành lĩnh vực tăng trưởng cao, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt khá so với Nghị quyết Đại hội. Việc huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đạt được kết quả quan trọng. Văn hóa-xã hội đạt được triển khai đồng bộ và hiệu quả; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời. Thực hiện chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm tích cực, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo. An ninh- chính trị, trật tự - an toàn xã hội được giữ vững. Khối đại đoàn kết toàn dân trong huyện tiếp tục được mở rộng, củng cố và tăng cường…

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Văn Miên

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ và Nhân dân huyện Ninh Sơn đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời đề nghị Đảng bộ huyện Ninh Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức lại sản xuất ngành nông nghiệp; gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương. Tăng cường ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao vào phát triển nông nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm. Làm tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, thương mại- dịch vụ để trở thành ngành kinh tế trọng điểm trong cơ cấu kinh tế của huyện. Tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của huyện; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; trên cơ sở đó, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm hạ tầng kinh tế, xã hội, nhằm xây dựng và phát triển thị trấn Tân Sơn trở thành đô thị loại IV trong nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện tốt chính sách xã hội, nâng cao trình độ dân trí, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đẩy mạnh giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Giữ vững, ổn định chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững. Tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, xây dựng Đảng bộ huyện thật sự trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 2 ngày (ngày 29 và 30-6). Báo Ninh Thuận sẽ tiếp tục theo dõi, đưa tin về kết quả đại hội.