Ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Sơn

Ông Võ Đăng Kiều, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tân Sơn: Trong thời gian qua, với chủ trương xây dựng thị trấn Tân Sơn đạt chuẩn tiêu chí đô thị loại 4 được tập trung triển khai, thực hiện đạt hiệu quả. Các nguồn vốn đầu tư của trung ương, tỉnh, huyện tập trung đầu tư cho thị trấn Tân Sơn và xã Quảng Sơn vùng quy hoạch đô thị với nhiều công trình, làm diện mạo đô thị có nhiều đổi mới, khang trang. Qua Đại hội lần này, tôi kỳ vọng huyện nhà sẽ tranh thủ tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng thị trấn Tân Sơn đạt chuẩn đô thị loại 4, đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025 trong thời gian sớm nhất. Đặc biệt là tiếp tục quan tâm lãnh chỉ đạo sớm đầu tư triển khai các dự án trọng tâm thể hiện rõ nét bộ mặt đô thị Tân Sơn trong thời gian tới như: các phân khu đô thị đã được phê duyệt, hệ thống thoát và xử lý nước thải trong khu dân cư, hệ thống kè dọc hai bên bờ sông Ông... Trên tinh thần đó, mở rộng kêu gọi đầu tư phát triển khu dân cư, dịch vụ du lịch, dịch vụ công với nhiều hình thức. Đầu tư xây dựng các tuyến giao thông chính của huyện kết nối các vùng trọng điểm về kinh tế, đô thị Tân Sơn với các tuyến giao thông chính và các vùng kinh tế của tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Quảng Sơn: Là một đảng viên trẻ, tôi rất vinh dự là đại biểu được cử đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Ninh Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Bản thân tôi ý thức được rằng Đại hội Đảng bộ huyện là sự kiện chính trị quan trọng. Thế hệ trẻ chúng tôi mong muốn qua Đại hội lần này, cấp uỷ Đảng sẽ đề ra những chương trình, kế hoạch và giải pháp sát với tình hình thực tế tại từng địa phương trên địa bàn huyện. Trong đó dành riêng một nội dung chuyên đề về công tác chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ. Chúng tôi mong muốn có nhiều sân chơi phù hợp, đặc thù cho thanh niên dân tộc thiểu số và tôn giáo. Cấp uỷ Đảng sẽ quan tâm hơn trong việc nâng cao chất lượng các hoạt động hiệu quả nhằm hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn khởi nghiệp, lập nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động theo đặc thù phát triển ngành nghề của từng địa phương. Đó là một chính sách phù hợp, góp phần ổn định xã hội, ngăn ngừa tệ nạn và tạo sự phát triển giữa các địa phương trong huyện, trong các tầng lớp nhân dân.

Ông Thành Ngọc Tỏi, Bí thư Chi bộ thôn Lương Tri: Nhiệm kỳ qua, với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, địa phương đã được đầu tư nhiều công trình thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Các cấp, ngành cũng hỗ trợ địa phương xây dựng các mô hình tự quản, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa, mối quan hệ đoàn kết trong cộng đồng; chú trọng đầu tư các vùng đặc biệt khó khăn nhằm đạt các mục tiêu và nhiệm vụ nghị quyết đã đề ra. Đại hội Đảng bộ huyện lần này, bản thân tôi rất vinh dự là lần đầu được tham dự. Trong thời gian tới địa phương cần thực hiện tốt hơn nữa công tác đào tạo nghề, gắn với giải quyết việc làm phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Có chủ trương khuyến khích phát triển các ngành nghề truyền thống, vừa tạo thu nhập ổn định cuộc sống, vừa góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình dự án đầu tư, hỗ trợ các xã, thôn, đặc biệt khó khăn trong giai đoạn tiếp theo. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; phát triển lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.