Đảng bộ xã Phước Trung: Lãnh đạo việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao

Phước Trung là một trong những địa phương tiêu biểu của huyện Bác Ái thực hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế.

Đại hội Đảng bộ xã Phước Trung xác định nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020- 2025, tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường, đạt hiệu quả kinh tế cao. Huy động các nguồn lực hỗ trợ nông dân trồng các loại cây đặc thù và phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng bền vững, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nông dân, tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Chamaléa Thị Lánh, Bí thư Đảng ủy xã Phước Trung cho biết trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy xã ban hành các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nông dân phát huy lợi thế địa phương đầu tư chuyển dịch cây trồng, vật nuôi phù hợp thời tiết khô hạn. Dựa vào nguồn nước đập Ô Căm và các công trình thủy lợi hồ chứa nước Phước Trung, Phước Nhơn phát huy hiệu quả đầu tư, cung cấp nước tưới đáp ứng nhu cầu sản xuất của nông dân. Tính riêng trong giai đoạn 2015- 2020, nông dân xã Phước Trung canh tác ổn định diện tích chủ động tưới 320 ha gieo trồng lúa nước và trên 1.500 ha đất rẫy gieo trồng hoa màu. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật bám đồng hướng dẫn bà con canh tác lúa nước theo quy trình “1 phải, 5 giảm” và “3 giảm, 3 tăng” giúp nông dân chuyển đổi tập quán từ canh tác nương rẫy sang sản xuất đầu tư thâm canh, nhiều nông hộ trồng lúa đạt năng suất 6-7 tạ/sào/vụ. Với sản lượng lương thực hàng năm đạt 2.600- 3.000 tấn bảo đảm nhu cầu đời sống của người dân và có dư để chăn nuôi gia súc, gia cầm tăng thêm thu nhập.

Nông dân xã Phước Trung phát triển chăn nuôi gia súc theo mô hình gia trại cho thu nhập cao.

Cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể vận động nông dân chuyển đổi đất trồng bắp địa phương năng suất thấp sang trồng bắp lai năng suất cao đã tăng từ 18 ha, sản lượng 10,8 tấn (năm 2016) tăng lên 100 ha, sản lượng 350 tấn vào vụ mùa năm 2020. Các loài cây ăn trái như chuối, xoài, mít chất lượng thơm ngon vừa phủ xanh đất trống vừa có thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Nông dân địa phương chăn nuôi 17.741 con gia súc gồm đàn trâu, bò 4.067 con; đàn dê, cừu 11.673 con; đàn heo đen 2.600 con. Các nông hộ chủ động dự trữ nguồn thức ăn, nước uống cung cấp cho đàn gia súc vượt qua những tháng khô hạn, duy trì tốt cơ cấu đàn. Nguồn thu nhập từ chăn nuôi gia súc giúp các gia đình có điều kiện nuôi con ăn học chu đáo, xây dựng nhà ở, mua sắm phương tiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Toàn xã Phước Trung hiện có 679 hộ, với 2.724 người dân, trong đó đồng bào Raglai chiếm trên 95% dân số. Trong 5 năm qua, tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm đạt 5,58%; giảm từ 51% cuối năm 2015 xuống còn 28,1% vào cuối năm 2019. Nông dân tích cực chung tay cùng chính quyền xây dựng địa phương đạt 14/19 tiêu chí xã nông thôn mới; đang phấn đấu dạt các tiêu chí còn lại: Thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, nhà ở dân cư, môi trường và an toàn thực phẩm, xây dựng hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật…

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Phước Trung lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 xác định tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương phát triển các loại cây trồng chủ lực như bắp lai, đậu xanh, rau quả trên các vùng đất sản xuất chủ động tưới và thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” gắn với xây dựng giao thông, thủy lợi. Diện tích canh tác từ các công trình thủy lợi hiện có và phát huy hệ thống thủy lợi Tân Mỹ bảo đảm diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 1.500-1.700 ha; phát triển chăn nuôi gia súc có sừng theo hướng tăng quy mô đàn và nâng cao chất lượng thịt hàng hóa; phấn đấu đến năm 2025 nâng số lượng đàn dê cừu lên 20.000 con; nâng chất lượng đàn heo đen địa phương, đàn gia cầm tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống người dân. Huy động tối đa các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đạt giá trị kinh tế cao. Mục tiêu của Phước Trung phấn đấu đến năm 2025 nâng thu nhập bình quân đầu người từ 10,8 triệu đồng hiện nay tăng lên 18 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4-5%/năm; đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới...

Đồng chí Chamaleá Thị Lánh cho biết thêm, cấp ủy nhiệm kỳ mới sẽ xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã, giai đoạn 2020- 2025. Tập trung huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ giúp bà con chuyển đổi trồng hoa màu thu nhập thấp sang trồng cây ăn trái, bắp lai trên vùng đất chủ động tưới và chăn nuôi gia súc theo hướng bền vững, cung cấp nông sản hàng hóa bảo đảm chất lượng gắn với thị trường tiêu thụ ổn định. Tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn cho nông dân tiếp thu kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi hướng dẫn bà con áp dụng hiệu quả vào thực tiễn sản xuất. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng và hệ thống chính trị triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao, cải thiện đời sống nhân dân, chung tay xây dựng nông thôn mới.