Ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh

Thượng tá Bùi Toản, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thanh Hải: Xác định nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển, đảo là hết sức quan trọng, là cơ sở, điều kiện bảo đảm ổn định, phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời là trách nhiệm chung của cấp ủy, chính quyền các cấp, của toàn dân và toàn quân, trong đó Bộ đội Biên phòng (BĐBP) là lực lượng chuyên trách. Chính vì vậy, trong nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo, tôi mong rằng Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, tổ chức quán triệt, triển khai có hiệu quả 5 nội dung trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, nhất là về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh để các địa phương ven biển có chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và đầu tư cho phù hợp. Tăng cường phối hợp cấp ủy, chính quyền các địa phương trên tuyến biên phòng tỉnh, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; gắn tổ chức thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” với tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách của BĐBP trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo; tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân và quốc phòng toàn dân vững chắc; tích cực tham gia có hiệu quả các chương trình phối-kết hợp các ngành, địa phương với đơn vị BĐBP trên địa bàn.

Đại úy Ngô Quý Bắc, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đông Hải: Nhiệm kỳ qua, Đồn Biên phòng Đông Hải đã quán triệt nghiêm túc và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và công tác biên phòng. Qua đó, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, triển khai đồng bộ, toàn diện biện pháp công tác biên phòng, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Đơn vị cũng chủ trì, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Chi cục Thủy sản, Ban quản lý các cảng cá… thường xuyên truyên truyền, vận động, tập huấn cho ngư dân các văn bản liên quan đến lĩnh vực quản lý biên giới và trong khai thác hải sản, để từ đó ngư dân hiểu và thực hiện đúng pháp luật, tích cực sát cánh, đồng hành với Bộ đội Biên phòng (BĐBP) trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đơn vị còn đồng hành với cấp ủy, chính quyền và người dân trong công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo. Với những việc làm nêu trên thể hiện tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP với cơ sở và nhân dân, qua đó khẳng định các Đồn Biên phòng luôn là điểm tựa vững chắc để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển. Nhiệm kỳ 2020-2025, về phương hướng, nhiệm vụ tiếp theo, dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ BĐBP tỉnh đã có định hướng toàn diện. Chúng tôi sẽ quán triệt tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời. Phát huy những kinh nghiệm sẵn có, tích cực, chủ động nghiên cứu triển khai những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó xây dựng “thế trận lòng dân” ở khu vực biên giới vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh vùng biển được giao.

Trung úy Trần Nguyên Thuận, Đội phó Đội Vận động quần chúng - Đồn Biên phòng Phước Dinh: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 trên lĩnh vực công tác vận động quần chúng (VĐQC), trong thời gian qua, Đội VĐQC Đồn Biên phòng Phước Dinh đã phối hợp chặt chẽ cùng với chính quyền địa phương các cấp các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Trên cương vị Đội phó Đội VĐQC, bản thân nhân thức sâu sắc nhiệm vụ của người làm công tác VĐQC là phải tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để tuyền truyền, vận động trong quần chúng nhân dân; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; các vấn đề về phát triển KT-XH, an sinh xã hội tại địa phương…

Từ cách làm thiết thực, hiệu quả của công tác vận động quần chúng trong nhiệm kỳ qua, thời gian tới, Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình trong nhân dân. Trong đó, tiếp tục duy trì thực hiện tốt phong trào quần chúng tham gia tự quản ngư trường, bến bãi, giữ gìn an ninh trật tự thôn, xóm khu vực biên giới, thiết thực giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên phòng. Nhất là cần phối hợp với địa phương quản lý, sử dụng có hiệu quả cán bộ biên phòng tăng cường tham gia giữ các chức danh ở xã, phường khu vực biên giới biển để lãnh đạo tốt việc thực hiện các chương trình phối hợp tham gia phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng-an ninh ở các xã, phường biên giới biển.