Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 9-7, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ BĐBP tỉnh đã chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các biện pháp, công tác biên phòng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) khu vực biên giới biển (KVBGB) của tỉnh. Nổi bật, đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều chủ trương, biện pháp về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh KVBGB và xây dựng lực lượng BĐBP Ninh Thuận vững mạnh; phối hợp các cấp, các ngành, các lực lượng phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới (ANBG) biển, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có những chuyển biến tiến bộ. Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân (BPTD) vững mạnh gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong KVBGB. Tập trung lãnh đạo xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp của BĐBP tỉnh, thực hiện nghiêm túc quy định của trên về tổ chức, biên chế; công tác huấn luyện, xây dựng nề nếp, chính quy, rèn luyện kỷ luật có những tiến bộ rõ nét; có nhiều cố gắng chăm lo công tác chính sách, hậu cần, kỹ thuật, tài chính và bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, có sự chuyển biến về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; trận địa tư tưởng của Đảng trong đơn vị được giữ vững. Qua đánh giá hằng năm, toàn đảng bộ có trên 94% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 85% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng được quan tâm đúng mức, đã kết nạp được 85 đảng viên mới trong nhiệm kỳ.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự
Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Văn Miên

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền BPTD, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia”, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ BĐBP tỉnh phấn đấu đổi mới và thực hiện đồng bộ, toàn diện công tác biên phòng; tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh KVBGB; giữ vững ổn định ANCT, TTATXH trên địa bàn; xây dựng lực lượng vững mạnh, chính quy, từng bước hiện đại, có sức chiến đấu cao, nghiệp vụ giỏi, thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ chuyên trách nòng cốt quản lý bảo vệ chủ quyền ANBG quốc gia trong mọi tình huống. Đồng thời xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng bộ đề ra các giải pháp: Tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới với nhiều mô hình sáng tạo, phù hợp với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong giai đoạn hiện nay và Chỉ thị 87-CT/TW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP các chủ trương, đối sách về quản lý, bảo vệ chủ quyền KVBGB. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng; triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh các chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành và nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh KVBGB.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.Ảnh: V.Miên

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và ghi nhận những thành tích đạt được của Đảng bộ và toàn lực lượng BĐBP tỉnh nhà đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ BĐBP tập trung lãnh đạo, nghiên cứu, quán triệt, nắm chắc đường lối quân sự, an ninh, đối ngoại, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến chủ quyền, ANBG quốc gia, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI, XII) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Tiếp tục đổi mới và thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công tác biên phòng, chú trọng công tác nắm tình hình, bảo đảm từ xa, toàn diện và có chiều sâu, nhất là tình hình trên biển để tham mưu cho tỉnh chủ động ngăn chặn và xử lý tốt các vấn để nảy sinh, không để xảy ra phức tạp, mất ổn định trên địa bàn. Tập trung lãnh đạo xây dựng BĐBP tỉnh cách mạng, chính quy, ngày càng vững mạnh, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, bảo đảm giành thắng lợi trong mọi tình huống; thực sự là lực lượng nòng cốt trong quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia. Không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kết hợp chặt chẽ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với các lực lượng, đấu tranh có hiệu quả chống “diễn biến hoà bình”, phòng chống các loại tội phạm. Tích cực chủ động tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, quan hệ mật thiết cấp ủy, chính quyền các địa phương; tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xoá đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, cải thiện đời sống dân sinh, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân và thế trận BPTD ngày càng vững chắc. Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh thường xuyên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đoàn kết thống nhất cao trong cấp uỷ, chỉ huy cơ quan, đơn vị. Đồng chí cũng đề nghị, Đảng bộ BĐBP tỉnh phải quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XIII thành các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, tồn tại, đẩy mạnh các phong trào thi đua để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội biên phòng tỉnh diễn ra trong hai ngày 9 và 10-7. Báo Ninh Thuận sẽ tiếp tục đưa tin về kết quả Đại hội trong số báo tiếp theo.