Huyện ủy Bác Ái tích cực lãnh đạo chuẩn bị đại hội Đảng các cấp

Theo đồng chí Mẫu Thái Phương, Bí thư Huyện ủy Bác Ái, từ đầu năm đến nay, với sự quan tâm hỗ trợ của các ngành cấp tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, tình hình kinh tế - xã hội của Bác Ái tiếp tục có sự phát triển ổn định.

Đặc biệt là sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đã giúp công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả. Đây chính là nhân tố tác động cho huyện Bác Ái tích cực lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 182-KH/TU của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội điểm từ cơ sở đến cấp huyện

Những ngày này, đến huyện Bác Ái chúng tôi ghi nhận không khí sôi nổi, tập trung của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) khối cơ quan và khối xã trong công tác chuẩn bị đại hội đảng của chi bộ cấp dưới. Ở xã Phước Đại, địa phương trung tâm của huyện, có thể thấy rõ công tác chuẩn bị đang được cấp ủy quan tâm đẩy nhanh. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Pi-năng Thị Mai, Bí thư Đảng ủy xã Phước Đại chia sẻ: Dự kiến tháng 4 năm sau đảng bộ xã tiến hành đại hội, nhưng 8 chi bộ trực thuộc của cơ sở chúng tôi sẽ đại hội trong tháng 1. Hiện nay, chúng tôi đang chuẩn bị cho công tác nhân sự chi bộ, đã có 2 chi bộ trình bản đề nghị nhân sự cấp ủy cho ban thường vụ đảng ủy xã xét duyệt. Theo kế hoạch của Huyện ủy Bác Ái về tổ chức đại hội điểm TCCSĐ để rút kinh nghiệm, trong tháng 3-2020, khối cơ quan chọn Chi bộ Văn phòng UBND huyện thực hiện Đại hội điểm chi bộ cơ sở; khối xã chọn Đảng bộ xã Phước Thành thực hiện Đại hội điểm Đảng bộ cấp xã và chọn Đảng bộ xã Phước Bình thực hiện thí điểm chủ trương Đại hội bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy (cũng là điểm của tỉnh). Đến thời điểm này, Phước Thành đã chuẩn bị cơ bản các bước cho đại hội đảng bộ xã và chi bộ trực thuộc.

Điều đáng chú ý trong thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và Kế hoạch số 182-KH/TU là ở cấp huyện, Đảng bộ huyện Bác Ái được Tỉnh ủy lựa chọn thực hiện thí điểm chủ trương Đại hội trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy. Vì vậy để chuẩn bị cho đại hội điểm tiến hành trong tháng 7-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Bác Ái đã ban hành quyết định thành lập các Tiểu ban nhân sự, nội dung, phục vụ và các Tổ giúp việc, Tổ chuyên đề, Tổ biên tập theo hướng dẫn của Tỉnh ủy và chỉ đạo đảng ủy các xã ban hành tương tự. Ngoài ra còn ban hành Kế hoạch hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022 và phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn đảng ủy các xã triển khai công tác chuẩn bị đại hội. Về chuẩn bị công tác nhân sự, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành rà soát, đưa ra và bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp, tập trung chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và đã hoàn thành công tác quy hoạch trong tháng 6-2019.

Khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đại hội

Qua tìm hiểu ở cấp huyện, chúng tôi được biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phê duyệt dự nguồn các chức danh chủ chốt (cấp ủy, HĐND, UBND) huyện Bác Ái nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và những nhiệm kỳ tiếp theo. Về quy hoạch dự nguồn Ban Thường vụ Huyện ủy có 15 đồng chí; về quy hoạch dự nguồn chức danh huyện ủy viên có 42 đồng chí. Đối với quy hoạch cấp xã, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phê duyệt đưa ra và bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể trong 9 xã có tổng số quy hoạch BCH Đảng bộ xã là 110 đồng chí; Ban Thường vụ là 65 đồng chí. Riêng nhân sự cấp ủy chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các đảng ủy xã xây dựng kế hoạch thực hiện bố trí Bí thư chi bộ thôn kiêm Trưởng thôn, dự kiến sau đại hội có tổng số 21/38 thôn thực hiện (tính đến giữa tháng 11 có 7 thôn đã thực hiện).

“Về xây dựng các văn kiện đại hội, Tiểu ban nội dung đã triển khai xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra lộ trình, thời gian hoàn thành các nội dung văn kiện” - đồng chí Mẫu Thái Phương cho biết. Theo đó, trước ngày 20-11, Tiểu ban đã trình dự thảo báo cáo chính trị lần 1; dự kiến trước ngày 15-3-2020 hoàn chỉnh báo cáo xin ý kiến các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh; song song đó các nội dung báo cáo kiểm điểm BCH, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa cũng được triển khai thực hiện.

Theo Đoàn công tác của Huyện ủy Bác Ái, qua tổ chức kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW tại 9/9 xã, nhìn chung đảng ủy các xã thực hiện nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy và các văn bản hướng dẫn; tiến độ triển khai các nhiệm vụ đạt theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số đảng ủy trực thuộc chậm tiến độ thực hiện nhiệm vụ (xây dựng báo cáo chính trị, công tác nhân sự). Do đó Huyện ủy Bác Ái đang tăng cường lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả các bước chuẩn bị và nội dung theo Chỉ thị số 35-CT/TW, trọng tâm là làm tốt công tác tổ chức cán bộ và xây dựng dự thảo báo cáo chính trị đúng theo định hướng của Trung ương và của tỉnh.