Thành ủy Phan Rang Tháp Chàm: Tăng cường lãnh đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 182-KH/TU, ngày 4-7-2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm đã chủ động, chuẩn bị kịp thời từ việc thành lập các tiểu ban đến đề ra kế hoạch cụ thể.

Đặc biệt đã tăng cường công tác thông tin truyên truyền, tạo niềm tin, phấn khởi, sự đồng thuận và kỳ vọng của cán bộ (CB), đảng viên vào việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW.

Bước chuẩn bị cho đại hội các chi, đảng bộ cơ sở

Những ngày này, đến các phường, xã trên địa bàn thành phố, có thể nhận ra sự tập trung của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể trong công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc cơ sở. Theo Kế hoạch của Thành ủy, đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở bắt đầu thực hiện từ tháng 1-2020 đến tháng 3-2020, đại hội cấp cơ sở từ tháng 4-2020 và hoàn thành trong tháng 5-2020; riêng Đại hội Đảng bộ thành phố sẽ tiến hành vào đầu tháng 6-2020. Trao đổi với đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn, Bí thư Đảng ủy phường Phước Mỹ, chúng tôi được biết hiện nay đảng ủy phường đã hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị trình tại đại hội và đang đợi hướng dẫn của Thành ủy về công tác nhân sự; đối với các chi bộ trực thuộc, đã chuẩn bị xong các bước và sẽ tiến hành thời gian đại hội đúng theo Kế hoạch của Thành ủy. Được chọn tổ chức đại hội điểm khối phường, xã của thành phố, cùng với xã Thành Hải (đại hội đảng viên) và phường Mỹ Hương (thí điểm trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy), Phước Mỹ sẽ làm điểm đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025.

Không chỉ phường, xã điểm, theo ghi nhận của chúng tôi, được các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách địa bàn trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), đến nay các cấp ủy cơ sở đã ban hành kế hoạch tổ chức triển khai các nội dung, thành lập các Tiểu ban, các Tổ chuẩn bị đại hội theo các quy định của Đảng. Trọng tâm là tập trung xây dựng các nội dung, công việc chuẩn bị đại hội như: Dự thảo Báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm; phương án nhân sự cấp ủy, các chức danh chủ chốt (trên cơ sở quy hoạch đã được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt),… Ngoài ra, theo đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm, Thường trực Thành ủy còn trực tiếp làm việc với Đảng ủy phường, xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng đảng, chính quyền và công tác vận động quần chúng,…Qua đó, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những đề xuất, kiến nghị của địa phương và xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung trong thời gian tới.

Tiếp tục hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, theo Ban Thường vụ Thành ủy, về xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, đến nay Tiểu ban Nội dung đã tổ chức xin ý kiến các CB lãnh đạo là Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban ngành và trưởng các ban đảng, Mặt trận, các đoàn thể của tỉnh (đã có 23/32 đồng chí góp ý). Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã mở hội nghị xin ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; chuẩn bị lấy ý kiến đại biểu HĐND thành phố và giao cho Mặt trận tổ chức phản biện đối với dự thảo báo cáo chính trị (hiện đang tiếp tục hoàn chỉnh, chuẩn bị trình BCH thông qua lần 3). Theo lộ trình, dự kiến Thành ủy trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến dự thảo báo cáo trước ngày 25-12, song từ nay đến Đại hội Đảng bộ thành phố, Tiểu ban Nội dung vẫn tiếp tục tập trung rà soát, tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn chỉnh.

Để chuẩn bị cho nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã tiến hành sắp xếp lại một số chức danh CB lãnh đạo quản lý các phòng, ban thành phố và CB lãnh đạo chủ chốt một số phường, xã. Đồng thời tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18 - NQ/TW, Nghị quyết 19 - TQ/TW. Đối với công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ cấp phường, xã, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành các quyết định phê duyệt quy hoạch bổ sung dự nguồn cấp ủy đảng bộ 16 phường, xã. Cụ thể là bổ sung quy hoạch dự nguồn Ban chấp hành đảng bộ phường, xã 43 đồng chí và bổ sung quy hoạch dự nguồn CB phường, xã 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho biết: “Các trường hợp đưa ra khỏi danh sách quy hoạch dự nguồn là do chưa đạt chuẩn trình độ lý luận chính trị, thành phố dự kiến sẽ xin chủ trương để mở lớp riêng cho địa phương”.

Do thời gian không còn dài nên hiện nay Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm tiếp tục tăng cường lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, hướng đến tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cho công tác phục vụ đại hội, toàn Đảng bộ thành phố đang ra sức thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, trước mắt là hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019.