Ninh Phước: Triển khai công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng năm 2020

Ngày 22-11, Huyện ủy Ninh Phước tổ chức giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Trong năm qua, các cơ quan Khối nội chính huyện đã tích cực, chủ động phối hợp tham mưu cho Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực, không để xảy ra trường hợp tham nhũng trên địa bàn...

Huyện ủy Ninh Phước triển khai nhiệm vụ năm 2020 với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để lãnh đạo thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng. Trọng tâm là thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.