Đảng ủy Quân sự tỉnh quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong lực lượng vũ trang tỉnh

(NTO) Ngày 18-11, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho các đồng chí là Bí thư cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh.

Hội nghị được quán triệt, triển khai nội dung chính của Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 747-CT/QUTW, ngày 23-7-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Chỉ thị và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp; Hướng dẫn công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong lực lượng vũ trang tỉnh; Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát trong Đại hội Đảng; Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Qua hội nghị nhằm quán triệt cho cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nắm chắc các nội dung, quy trình công tác chuẩn bị đại hội đảng bộcác cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, kết luận của Đảng.