Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh: Lấy ý kiến góp ý Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Ngày 1-10, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh chủ trì hội nghị góp ý của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp và người lao động một số doanh nghiệp đối với Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Tại hội nghị, đa số các ý kiến thống nhất với bố cục của dự thảo luật và đề nghị cần sửa đổi, bổ sung một số nội dung, điều khoản cho phù hợp, tập trung vào một số nội dung: Mở rộng khung thoả thuận thời giờ làm thêm tối đa; quy định tuổi nghỉ hưu; giải quyết tranh chấp lao động…Về tuổi nghỉ hưu, đa số đại biểu cho rằng cần nghiên cứu đưa ra quy định tuổi nghỉ hưu phù hợp với từng ngành nghề, tính chất công việc, môi trường và điều kiện làm việc. Thời gian làm việc 40 giờ/tuần đối với công chức, viên chức là hợp lý. Tuy nhiên, cũng cần giảm giờ làm việc của người lao động tại các doanh nghiệp, nhà máy sản xuất để đảm bảo sức khoẻ, quyền lợi cho người lao động…

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: U.Thu

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà tiếp thu các ý kiến góp ý và tổng hợp các ý kiến báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn chỉnh lại, trình tại kỳ họp tới, Quốc hội khóa XIV.