Tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào Chăm tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp hành động giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020, Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh (HĐCS) đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào Chăm Bàlamôn trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cả sư Hán Đô, Chủ tịch Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh cho biết: HĐCS đã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa trong cộng đồng người Chăm Bàlamôn bằng những cam kết cụ thể các nội dung về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với phong tục tập quán của đồng bào và điều kiện cụ thể của từng địa phương. Thông qua sinh hoạt các chi hội, đoàn thể và tộc họ tại cộng đồng dân cư, các thành viên HĐCS và Trưởng Ban phong tục của các thôn đã phối hợp với cán bộ Mặt trận, đoàn thể, người có uy tín lồng ghép tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tác hại của rác thải, nước thải sinh hoạt, việc sử dụng bừa bãi thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc thả rong trong khu dân cư, nạn phá rừng và một số hủ tục ma chay lạc hậu…có ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và đời sống con người.

Để công tác tuyên truyền, vận động đi vào thực chất hơn, HĐCS đã phối hợp với Mặt trận và chính quyền xây dựng mô hình điểm về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong đồng bào Chăm Bàlamôn tại xã Phước Hậu (Ninh Phước), đã vận động 1.480 hộ gia đình trong xã ký cam kết tham gia thực hiện 5 nội dung về bảo vệ môi trường, nổi bật như thôn Chất Thường đã vận động 100% hộ dân đổ rác thải sinh hoạt đúng nơi quy định và 70% hộ dân đóng góp kinh phí duy trì hoạt động Tổ thu gom, vận chuyển rác thải tập trung đến nơi xử lý; thôn Phước Đồng 1, Phước Đồng 2 vận động 97% hộ đồng bào Chăm tham gia mô hình nuôi heo không thả rong trong khu dân cư; thôn Hiếu Lễ vận động xây dựng 2 bệ tiêu hủy bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng. Phối hợp xây dựng và nhân rộng 24 khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” tại các thôn, khu phố trong vùng đồng bào Chăm trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, HĐCS còn phối hợp với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể địa phương vận động 97% hộ đồng bào Chăm tham gia mô hình nuôi heo không thả rong trong khu dân cư, 95% hộ gia đình xây dựng nhà vệ sinh hợp quy chuẩn, …

Từ những việc làm hiệu quả trên đã tạo được sự chuyển biến, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đồng bào Chăm trong tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp góp phần hoàn thành và nâng cao chất lượng tiêu chí bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.