Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý III-2019

Ngày 26-9, tại huyện Thuận Bắc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác Mặt trận 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Qua 9 tháng, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; giữ gìn an ning trật tự, an toàn giao thông, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Phối hợp vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh được trên 5 tỷ đồng; sửa chữa và xây tặng 76 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền trên 2,8 tỷ đồng; trích Quỹ Cứu trợ tỉnh sửa chữa và xây mới 155 căn nhà cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra, với tổng số tiền 4, 24 tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tổ chức thành công đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2019, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu MTTQ các cấp tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp và Nghị quyết Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức tốt các họat động kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019) gắn với Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2019; triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và tổ chức lễ phát động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy chế, chương trình phối hợp giữa MTTQ các cấp với các cơ quan nhà nước và các tổ chức thành viên; phối hợp chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết Cụm thi đua MTTQ các tỉnh miền Đông Nam Bộ năm 2019 tại Ninh Thuận.