Họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(NTO) Ngày 16-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức trọng thể buổi họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2018) và biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2014-2018.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và phát biểu chúc mừng. Tham dự buổi họp mặt còn có các đồng chí: Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Cao Văn Hóa, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự buổi họp mặt. Ảnh: V.M

Đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang qua 88 năm hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thành lập ngày 18-11-1930, Hội Phản đế đồng minh, tổ chức tiền thân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay đã có ảnh hưởng sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Trải qua những chặng đường lịch sử từ thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), thời kỳ bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng Tháng Tám, tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1946-1975) cho đến thời kỳ đổi mới đất nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng mở rộng hàng ngũ yêu nước, tạo ra sự phối hợp và thống nhất hành động có hiệu quả giữa các lực lượng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc.

Ở tỉnh ta, từ khi tái lập tỉnh (4-1992) đến nay, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, tập hợp chặt chẽ trong MTTQ Việt Nam tỉnh mà hạt nhân lãnh đạo là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cùng nêu cao ý chí tự lực, tự cường, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, vươn lên giành được những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp đổi mới của quê hương, đất nước. Đặc biệt đã mở rộng hoạt động các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”… đem lại kết quả rất đáng ghi nhận.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích của MTTQ các cấp trong tỉnh đạt được thời gian qua. Trước yêu cầu của sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức mới, đồng chí lưu ý một số nhiệm vụ mà MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trước hết tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. MTTQ cần phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; chủ động thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở. Đồng chí chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các tổ chức thành viên thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương 54 tập thể, 67 cá nhân tiêu biểu, tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 28 cá nhân tiêu biểu (trong đó có 6 chức sắc tôn giáo, dân tộc) qua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2014-2018.