Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình triển khai dự án đường ống chống hạn khu tưới hồ Ông Kinh

Ngày 15-11, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình triển khai dự án đường ống chống hạn khu tưới hồ Ông Kinh, xã Nhơn Hải (huyện Ninh Hải) cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan và đại diện chủ đầu tư.

Dự án đường ống chống hạn khu tưới hồ Ông Kinh thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ là dự án cấp bách do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai xây dựng. Hệ thống có chiều dài hơn 10 km dẫn nước từ Trạm bơm Xóm Bằng về khu vực hồ Ông Kinh nhằm ổn định việc tưới tiêu cho gần 300ha đất sản xuất đang thiếu nước tại xã Nhơn Hải. Hiện nay dự án đang bước vào giai đoạn triển khai thử tải, tuy nhiên lượng nước được bơm về các ao chứa có công suất rất thấp.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công suất
đường ống dẫn nước tại khu vực hồ Ông Kinh.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của đơn vị thi công, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng thiết kế của hệ thống đường ống có khả năng không đáp ứng được mục tiêu chống hạn của địa phương. Để đạt được hiệu quả, đồng chí đề nghị chủ đầu tư cần khẩn trương khảo sát, tính toán cụ thể các vấn đề trong thiết kế báo cáo với UBND tỉnh để tỉnh có kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có hướng giải quyết. Đồng thời đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền địa phương, cùng các đơn vị liên quan thống kê cụ thể nhu cầu nước sản xuất trong khu vực để tính toán điều tiết nước hợp lý; thành lập tổ quản lý các ao chứa để phân phối nước tiết kiệm đảm bảo tất cả người dân được hưởng lợi.