Thuận Bắc: Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019

Ngày 14-11, UBND huyện Thuận Bắc tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Theo đánh giá, năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục duy trì ổn định, có 14/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (KH). Giá trị sản xuất các ngành tăng 12%, đạt 100% KH, trong đó ngành Nông nghiệp ước đạt 97% KH, công nghiệp - xây dựng ước đạt 107% KH và ngành dịch vụ ước đạt 100% KH; thu ngân sách đạt 17,1 tỷ đồng/13,5 tỷ đồng, đạt 126,7% KH; tổng mức đầu tư toàn xã hội ước đạt 1.384 tỷ đồng/1.330 tỷ đồng, đạt 104% KH. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn huyện giải quyết việc làm cho 961 lao động, đạt 107% KH, đào tạo nghề cho 400 lao động nông thôn, đạt 100% KH; quốc phòng-an ninh đảm bảo.

Thuận Bắc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018. Ảnh: M.Khai

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, huyện Thuận Bắc tiếp tục thực hiện các giải pháp đột phá phát triển kinh tế nhanh và bền vững, tạo tiền đề cho việc hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm; chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí. Năm 2019, dự kiến tốc độ tăng trưởng các ngành là 16%, trong đó: ngành Công nghiệp-Xây dựng tăng 18%; Nông nghiệp tăng 10%; ngành Dịch vụ tăng 22%. Thu ngân sách đạt 24,6 tỷ đồng; giải quyết việc làm mới cho 900 lao động; đào tạo nghề cho 300 lao động nông thôn; giảm tỷ lệ hộ nghèo 4%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%...