Ninh Sơn: Bồi dưỡng đảng viên mới 2018

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Ninh Sơn vừa tổ chức lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 80 học viên. Các đảng viên mới được hướng dẫn học tập các chuyên đề về lý luận chính trị cơ bản; việc phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; chuyên đề bổ trợ về vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng; chuyên đề bổ trợ về vấn đề tôn giáo, chính sách tôn giáo.

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng đảng viên mới 2018 tại Ninh Sơn. Ảnh: K.Thùy