Lễ phát động Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

(NTO) Ngày 15-11, tại Trung tâm Hoạt động Thanh-thiếu niên tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018, với chủ đề “Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới là nhiệm vụ quan trọng, được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tại tỉnh ta, qua gần 8 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, vai trò vị thế của phụ nữ và nam giới được cải thiện rõ nét.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ phát động. 

Trong đó, tỷ lệ nữ lãnh đạo sở, ban, ngành và UBND các cấp đạt 50,54%; tỷ lệ nữ được giải quyết việc làm đạt 50,52%; tỷ lệ lao động nữ được đào tạo chiếm 50% tổng số lao động được đào tạo; tỷ lệ nữ ở vùng nông thôn nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo đạt 100%; tỷ lệ biết chữ của nữ trong độ tuổi từ 15-40 tuổi ở nông thôn đạt 91%...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới còn nhiều vấn đề cần quan tâm. Vẫn còn tồn tại khá phổ biến định kiến về giới trong đời sống xã hội, gia đình; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của phụ nữ còn nhiều bất cập trước yêu cầu của thời kỳ đổi mới; tỷ lệ cán bộ nữ quản lý, lãnh đạo ở các cấp chưa tương xứng với lực lượng và sự đóng góp của phụ nữ. Đời sống của một bộ phận phụ nữ, đặc biệt phụ nữ dân tộc thiểu số, vùng nông thôn còn khó khăn. Tình trạng bạo lực trên cơ sở giới vẫn còn xảy ra…

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi sự chung tay, góp sức của các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội và cộng đồng, đặc biệt là nam giới và trẻ em trai cùng hành động xóa bỏ bất bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Khuyến khích, kêu gọi mọi người cùng lên tiếng, cùng hành động để thông điệp “Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em” được lan tỏa, trở thành nhu cầu, ý thức, nét đẹp văn hóa trong mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng.