Phát huy vai trò Mặt trận trong công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội

(NTO) Thực hiện Chương trình phối hợp năm 2018 giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) tỉnh; thời gian qua, phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS, TNXH gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được MTTQ các cấp triển khai tích cực, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Ngay từ đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành kế hoạch hướng dẫn MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp với các ban, ngành chức năng triển khai tổ chức thực hiện đến tận địa bàn dân cư và từng gia đình. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp các cơ quan chức năng, tổ chức thành viên triển khai thực hiện các chuyên đề về phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS, TNXH. Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, nhất là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức tuyên truyền các cuộc thi tìm hiểu về Bộ luật Hình sự, Luật Phòng chống ma tuý, Pháp lệnh Phòng chống mại dâm... cho đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân ở địa bàn dân cư và các cơ quan, đơn vị, trường học, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia. Trong quá trình tổ chức thực hiện công tác phòng chống tội phạm và TNXH, MTTQ Việt Nam cấp cơ sở phối hợp các tổ chức đoàn thể lồng ghép các nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô văn minh” với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

Đại diện các hội, đoàn thể xã An Hải (Ninh Phước) ký cam kết đảm bảo
an ninh trật tự và an toàn giao thông. Ảnh: Hồng Lâm

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp Trường Chính trị tỉnh tổ chức tập huấn công tác Mặt trận cho 110 cán bộ MTTQ các cấp trong tỉnh, nội dung tập huấn có lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, ma tuý, HIV/AIDS, mại dâm, phòng chống mua bán người và xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cũng đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai xây dựng mới và nhân rộng những mô hình phòng, chống tội phạm, TNXH có hiệu quả như: MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước với mô hình điểm về tự quản an ninh trật tự như “Xứ đạo bình yên”, “Tộc họ tự quản về an ninh trật tự”; MTTQ Việt Nam huyện Bác Ái duy trì mô hình “Ánh sáng nông thôn mới”; MTTQ Việt Nam huyện Ninh Sơn và Thuận Bắc duy trì mô hình “Xã bảo đảm an toàn về an ninh trật tự và an toàn giao thông”; MTTQ Việt Nam Tp. Phan Rang-Tháp Chàm duy trì mô hình “Tiếng kẻng ANTT”... Song song đó, MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp tổ chức hàng trăm buổi sinh hoạt, họp dân ở cơ sở để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, TNXH với hơn 12.000 lượt người tham dự; cung cấp cho ngành chức năng 81 nguồn tin có giá trị về tình hình ANTT; giúp cơ quan chức năng gọi răn đe 37 đối tượng vi phạm pháp luật đưa ra kiểm điểm trước dân; nhận cảm hóa, giáo dục 27 đối tượng tại cộng đồng dân cư và vận động toàn dân tham gia giúp đỡ những người được đặc xá tù tha về để sớm hòa nhập cộng đồng dân cư. Nhiều đối tượng vào diện quản lý, cảm hoá giáo dục tại địa bàn dân cư đã chuyển biến, tiến bộ, hoàn lương trở thành người tốt. Nhờ đó, tình hình ANTT đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần làm giảm tội phạm và TNXH, đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô văn minh” đạt nhiều kết quả quan trọng. Tính đến nay, toàn tỉnh có 147.257 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt 90% tổng số hộ gia đình trên toàn tỉnh; 397/402 thôn, khu phố được công nhận văn hóa; 20/47 xã được công nhận xã văn hóa nông thôn mới; 16/18 phường, thị trấn được công nhận phường, thị trấn văn minh đô thị, góp phần phát triển KT-XH, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Để làm tốt công tác phối hợp phòng, chống tội phạm, phòng chống TNXH, mua bán người có hiệu quả, trong thời gian đến, MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân; đồng thời thông qua đó là cầu nối để nắm bắt, cung cấp, phản ánh cho lực lượng Công an những thông tin có giá trị phục vụ cho công tác tố giác tội phạm, đảm bảo ANTT của địa phương. Tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức phát động xây dựng mô hình điểm “Xã đảm bảo an toàn về ANTT, an toàn giao thông gắn với xây dựng xã nông thôn mới” tại các xã phấn đấu đạt xã nông thôn mới năm 2018 của tỉnh. Tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân trong việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả phát triển KT-XH, đảm bảo ANTT ở địa phương. Đẩy mạnh công tác phối hợp các chương trình hoạt động năm 2018 giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh-Công an tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội thành viên về phong trào Toàn dân BVANTQ gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô văn minh”, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa phương.

* Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã xây dựng 551 tổ phụ nữ nòng cốt, với 17.795 thành viên; đồng thời, duy trì, thành lập và nhân rộng các mô hình hay về giữ gìn an ninh trật tự “Không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”: Câu lạc bộ (CLB)/tổ không có người thân mắc các tệ nạn xã hội; CLB/tổ không có hội viên và người thân vi phạm pháp luật; CLB phòng, chống bạo lực gia đình; CLB phòng, chống mại dâm, tổ an ninh tự quản, mô hình gia đình không vi phạm an toàn giao thông... Qua đó, thúc đẩy hội viên tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội.

* Trong 10 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với lực lượng Công an tổ chức 10 lớp tập huấn cho 500 lượt cán bộ chủ chốt ở cơ sở nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng tư vấn về công tác phòng, chống tội phạm, ma tuý. Cử cán bộ trực tiếp tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm ma túy tại các xã, phường trong toàn tỉnh, đặc biệt chú trọng lựa chọn các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, ma túy; đã tổ chức tuyên truyền ở 102 điểm, với 4.100 hội viên tham dự... B.An