Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu phố 5, phường Mỹ Hải (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm)

Ban Công tác Mặt trận khu phố 5, phường Mỹ Hải (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) vừa tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2018.

Khu phố 5, phường Mỹ Hải có 337 hộ gia đình, với 1.341 nhân khẩu, đa phần sống bằng nghề kinh doanh, buôn bán nhỏ. Trong năm 2018, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Công tác Mặt trận khu phố 5 đã tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững; xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe; xây dựng khu phố văn hóa. Kết quả, trong năm có 3 hộ được thoát nghèo, 8 hộ thoát hộ cận nghèo; vận động xây dựng 3 nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở. Vận động nhân dân đóng góp các nguồn quỹ an sinh xã hội được trên 25 triệu đồng; thành lập các mô hình quần chúng tự quản trong khu phố như: Tổ an ninh biên giới; Tổ bảo vệ ANTQ…Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận khu phố 5 đã phát động đến toàn thể cán bộ và nhân dân hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024.

Quang cảnh Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu phố 5, phường Mỹ Hải (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm).