Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương

Ngày 6-11, Ban Công tác Mặt trận thôn Sơn Hải 1, xã Phước Dinh (Thuận Nam) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến dự.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong năm 2018, nhân dân thôn Sơn Hải 1 phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn khu dân cư. Đến nay, kinh tế có chiều hướng phát triển tốt, thu nhập của người dân tăng lên đáng kể, hộ nghèo còn 39 hộ/1.525 hộ. Công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe được đảm bảo; tỷ lệ học sinh đến trường đạt 100%; việc thu gom rác thải, bảo vệ môi trường biển ngày càng được chú trọng…

 

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh phát biểu tại Ngày hội. Ảnh H.Lâm

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
tặng quà cho đại diện thôn Sơn Hải 1.Ảnh: Hồng Lâm

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được; đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, cán bộ và nhân dân trong thôn tiếp tục nỗ lực, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua; quan tâm hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế; đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội, duy trì và nhân rộng các mô hình bảo đảm an ninh trật tự trong khu dân cư…

* Ngày 5-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Kháng (Thuận Bắc) tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” và tổng kết thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày
hội “Đại đoàn kết dân tộc” liên khu dân cư xã Phước Kháng. Ảnh: M.Khai

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tặng quà cho xã Phước Kháng (Thuận Bắc). Ảnh: MK.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân xã Phước Kháng đã ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam năm qua 88 xây dựng và phát triển. Với truyền thống đoàn kết và tinh thần tương, thân tương ái, thời gian qua, MTTQ Việt Nam xã Phước Kháng đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; các phong trào giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; xây dựng gia đình văn hóa, bảo vệ an ninh trật tự...góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Toàn xã có trên 85% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa…

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ và nhân dân xã Phước Kháng trong thời gian qua; đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, cán bộ và nhân dân xã Phước Kháng tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng gia đình khuyến học, dòng họ khuyến học, xã hội học tập; đẩy mạnh và triển khai có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động; tích cực phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

* Ngày 6-11, Ban Công tác Mặt trận thôn Phước Thiện 1, xã Phước Sơn (Ninh Phước) tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” và tổng kết thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự. Ảnh Tiến Mạnh.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho Ban Công tác
Mặt trận thôn Phước Thiện 1, xã Phước Sơn (Ninh Phước). Ảnh Tiến Mạnh.

Với truyền thống đoàn kết và tinh thần tương thân, tương ái, thời gian qua, cán bộ và nhân dân thôn Phước Thiện 1 đã tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; các mô hình phát triển kinh tế; phong trào giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; xây dựng gia đình văn hóa, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Đến nay toàn thôn có 93,4% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo trong thôn giảm xuống còn 4,49%…