Hội Katê

(NTO) Ngẩn ngơ hoài giữa ngày hội Katê

Cô gái Chăm mắt huyền xinh nỗi nhớ

Múa đoa-pụ say lòng anh đến thế

Đêm tháng mười- đêm hò hẹn quê em.

Trống baranưng thôi thúc thức màn đêm

Bình minh về trên tháp cổ

Anh đến rồi đi, chưa một lời thổ lộ

Mà hồn đã gởi hội Katê.