Tiếng lòng

(NTO) Thu về gieo chút riêng tư

Vần thơ ngày cũ tưởng như phai nhòa

Thuyền đi từ độ trăng mơ

Bến xưa khách đợi đôi bờ chênh chao.

Còn yêu xin chút nhiệm màu

Sợi dây nối lại buổi đầu nguyên sơ

Thời gian phủ lấp bụi mờ

Đành như con nước lửng lờ trôi xuôi.