Những đổi thay ở làng Chăm Hữu Đức

(NTO) Về thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu (Ninh Phước) trong những ngày này, chúng tôi cảm nhận không khí chuẩn bị đón Lễ hội Katê năm 2018 của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn khá nhộn nhịp.

Hữu Đức là nơi định cư lâu đời của đồng bào Chăm, toàn thôn có 697 hộ, với 3.754 nhân khẩu, sống chủ yếu bằng nghề nông. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đầu tư các công trình thủy lợi, giao thông phục vụ sản xuất, nên bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Bà con thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các giống lúa mới vào sản xuất, nhân mô hình có hiệu quả như: Mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa, quy mô 200 ha; mô hình liên kết với Công ty TNHH Jimmy Hung Anh Food sản xuất gạo sạch, quy mô 20 ha; mô hình cánh đồng lớn, quy mô 54 ha. Bên cạnh đó, các hộ còn phát triển chăn nuôi bò, dê, cừu theo hướng trang trại, gia trại với tổng đàn trên 2.500 con... góp phần nâng cao thu nhập của người dân và từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn mới.

Bà con thôn Hữu Đức làm bánh tét chuẩn bị Lễ hội Katê.

Kinh tế phát triển, bà con có điều kiện chăm lo việc học cho thế hệ trẻ. Nhiều tộc họ xây dựng Quỹ khuyến học để kịp thời khen thưởng, hỗ trợ học sinh có điều kiện đến trường. Nhờ vậy, mỗi năm trong thôn có khoảng 30 học sinh thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp. Bên cạnh đó, bà con luôn đoàn kết phát huy tốt mối quan hệ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, sản xuất, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào ở địa phương. Ban Quản lý thôn và các tổ chức, đoàn thể phối hợp vận động bà con thực hiện nếp sống văn minh; đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chung sức cùng chính quyền địa phương giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo môi trường làng xóm “xanh - sạch - đẹp”, góp phần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Nhờ đó, làng Chăm Hữu Đức đang đổi mới hàng ngày, hơn 50% tuyến đường nội thôn được bê tông sạch đẹp, nhà cửa khang trang.

Về thôn Hữu Đức những ngày này, đâu đâu cũng thấy người dân phấn khởi sửa sang nhà cửa, chuẩn bị lễ vật mừng đón Lễ hội Katê. Ông Đàng Năng Tiên, Trưởng Ban Quản lý thôn, cho biết: Để Lễ hội Katê diễn ra vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và đậm đà bản sắc dân tộc, Ban Quản lý thôn đã hướng dẫn bà con treo cờ Tổ quốc ở các tuyến đường nội thôn; đồng thời, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự để người dân yên tâm vui đón lễ hội truyền thống.