Những kết quả sau 2 năm triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

(NTO) Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg (Chỉ thị 01) ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, tỉnh ta đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của quần chúng nhân dân trong việc ký kết và tích cực tham gia cùng Bộ đội Biên phòng (BĐPB) tỉnh giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển.

Nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, tỉnh ta có bờ biển dài hơn 105 km, vùng nội thủy khoảng 1.800 km2, vùng lãnh hải khoảng 18.000 km2, vùng đặc quyền kinh tế khoảng 24.480 km2. Khu vực biên giới biển của tỉnh có 15 xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Thuận Bắc, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Nam và Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, với dân số 46.809 hộ/191.820 nhân khẩu.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Ná tuần tra, kiểm soát trên biển. Ảnh: V.M

Với chức năng là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Chỉ thị 01, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ trì làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh, BCĐ thực hiện Chỉ thị 01 tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị 01 trên địa bàn 15 xã, phường, thị trấn ven biển. Các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện; phối hợp tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động quần chúng nhân dân tích cực đăng ký tham gia thực hiện phong trào. Qua 2 năm triển khai Chỉ thị 01, các xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển đã phối hợp với các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn tổ chức 19 buổi tuyên truyền nội dung Chỉ thị 01, Nghị định 71/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trên khu vực biên giới biển, thu hút trên 1.700 lượt người dân tham gia; rà soát, tổng hợp các mục tiêu cần bảo vệ trên khu vực biên giới biển; đồng thời ra quyết định thành lập 826 tổ an ninh tự quản, với trên 24.000 thành viên; 163 tổ tàu thuyền an toàn với 920 phương tiện. Qua tuyên truyền, vận động, các tổ an ninh tự quản, tổ tàu thuyền an toàn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc các quy định về cư trú, đi lại, hoạt động trong khu vực biên giới biển; phát huy vai trò đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, giúp đồn biên phòng, chính quyền địa phương giải quyết những vụ việc, vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Qua 2 năm triển khai Chỉ thị 01, UBND các huyện, phường, xã đã xét tặng giấy khen cho 17 tập thể, 30 cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới…Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01 còn một số hạn chế, như: Một số địa phương, đơn vị thiếu tính chủ động, chưa bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Công tác phối hợp, tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, đấu tranh tố giác tội phạm còn có mặt hạn chế. Các đơn vị, địa phương chưa phối hợp vận động xây dựng được mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự tại các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn. Công tác tham mưu cho địa phương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào chưa chú trọng đến người dân-những người trực tiếp tham gia thực hiện phong trào…

Để Chỉ thị 01 tiếp tục được triển khai hiệu quả, tại Hội nghị đánh giá kết quả Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia vừa qua, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ thực hiện Chỉ thị 01 tỉnh đã đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, địa phương ven biển tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 16-1-2016 của UBND tỉnh về thực hiện Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất kế hoạch kiểm tra, giám sát; phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Ban Dân vận tỉnh xác định các mô hình tổ chức triển khai Chỉ thị 01. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành liên quan rà soát quy chế quản lý người nước ngoài cư trú trên địa bàn tỉnh. Các sở, ngành, địa phương ven biển hoạch định việc thực hiện Chỉ thị 01 trong chính sách phát triển kinh tế xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia…

Tin rằng, với chỉ đạo sâu sát, kịp thời của UBND tỉnh, thời gian tới, Chỉ thị 01 sẽ được lực lượng BĐBP tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương ven biển triển khai hiệu quả, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.