Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh quán triệt, triển khai ý định diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thuận Nam, Ninh Phước năm 2018

(NTO) Ngày 23-5, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức cuộc họp thông qua ý định diễn tập KVPT và kế hoạch diễn tập KVPT của 2 huyện Thuận Nam và Ninh Phước năm 2018. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tham dự còn có đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo.

Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ. Dự kiến thời gian diễn tập trong tháng 7-2018. Các thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh đã tập trung thảo luận, thống nhất các nội dung diễn tập cũng như nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo trong quá trình chỉ đạo, điều hành diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Năm nay công tác diễn tập KVPT tỉnh của các huyện sẽ có nhiều nội dung mới. Vì vậy công tác chuẩn bị phải chặt chẽ, chu đáo, soạn thảo nội dung và diễn tập phải sát với thực tế địa phương, sát phương án tác chiến của huyện; đồng thời tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai ý định diễn tập cho các ban, ngành, đoàn thể và địa phương. Các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục quán triệt, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp với cơ quan thường trực làm tốt công tác chuẩn bị; tổ chức diễn tập bảo đảm hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. Quá trình diễn tập cần bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.