Ban Chỉ huy Quân sự Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(NTO) Trong những năm qua, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) Tp. Phan Rang-Tháp Chàm luôn nỗ lực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và sẵn sàng chiến đấu, qua đó, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương trong tình hình mới.

Là cơ quan tham mưu chủ yếu cho cấp ủy, chính quyền Tp. Phan Rang – Tháp Chàm trong tổ chức và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã xây dựng kế hoạch, đề ra chủ trương, biện pháp thiết thực nhằm tập trung xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) vững mạnh toàn diện. Trong đó, xác định xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị là nền tảng then chốt trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Do đó, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã tập trung làm tốt công tác định hướng tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ LLVT thường trực, dân quân tự vệ (DQTV) và dự bị động viên (DBĐV) về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội; đề cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, các thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đẩy lùi quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, LLVT thành phố luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống và luôn gắn bó với nhân dân; là điểm tựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

 Ban CHQS Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức huấn luyện cho dân quân tự vệ.

Cùng với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, LLVT thành phố đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và rèn luyện kỷ luật thông qua các đợt huấn luyện và diễn tập. Cấp ủy, Ban chỉ huy đơn vị luôn sâu sát chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các đợt tập huấn, diễn tập đúng quy định cho tất cả các đối tượng, đảm bảo đủ thời gian, đúng chương trình và nội dung huấn luyện.

Thượng tá Lê Văn Hùng, Chính trị viên Ban CHQS Tp. Phan Rang-Tháp Chàm cho biết: Việc nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng chính quy, quản lý kỷ luật bộ đội được Đảng ủy, Ban CHQS thành phố xác định là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt của LLVT địa phương, vì vậy, đối với lực lượng thường trực, Ban CHQS đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác huấn luyện, diễn tập dựa vào đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của địa phương... Đơn cử, trong quý I-2018, Ban CHQS của 16 xã, phường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ tốt công tác ra quân huấn luyện tại địa phương, nhất là đối với lực lượng dân quân và dự bị động viên, Ban CHQS thành phố yêu cầu các phường, xã đăng ký, quản lý chặt chẽ, tổ chức huấn luyện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra, trong đó đi sâu vào huấn luyện kỹ năng, thực hành cho các đối tượng. Thông qua đó, những năm qua, kết quả kiểm tra huấn luyện đối với lực lượng DQTV và DBĐV đạt 100% yêu cầu, quân số đạt trên 95%, kết quả kiểm tra đạt loại khá.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Ban CHQS Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng địa phương; quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, từng bước xây dựng LLVT thành phố theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Ban CHQS thành phố chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành các nhiệm vụ về tuyển quân, diễn tập, giáo dục quốc phòng, xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV vững mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong những năm tiếp theo.