Việt Nam chuyển giao chức Chủ tịch CPR tại ASEAN cho In-đô-nê-xi-a

9 giờ sáng hôm qua (12-1), lễ chuyển giao chức Chủ tịch Ủy ban Các đại diện thường trực (CPR) tại ASEAN từ Việt Nam cho In-đô-nê-xi-a đã được tổ chức tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Gia-các-ta của In-đô-nê-xi-a.

Tại buổi lễ, Phó trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN Nguyễn Đức Thắng đã trao biểu tượng ngọn đuốc và cây búa của CPR cho Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực In-đô-nê-xi-a tại ASEAN, I Giê-đê Ngu-ra Oa-giay-a (I Gede Ngurah Swajaya).


Trước sự chứng kiến của các quan khách ngoại giao và báo giới, Tổng thư ký ASEAN và Ngoại trưởng In-đô-nê-xi-a đã bấm nút khai trương cổng thông tin CPR năm 2011.