Thuận Bắc: Hỗ trợ 1,2 tỷ đồng trồng cây mít trên đất dốc

(NTO) Từ nguồn vốn 1,2 tỷ đồng của Chương trình 135, huyện Thuận Bắc đã hỗ trợ 43.200 cây mít nghệ giống cho 864 hộ dân, bình quân mỗi hộ 50 cây, để trồng trên diện tích 216 ha tại vùng đất dốc, triền núi các xã: Phước Kháng, Phước Chiến, Bắc Sơn, Công Hải và Lợi Hải.

Cây chuối trồng trên vùng đất dốc cho thu nhập ổn định góp phần nâng cao đời sống
đồng bào Raglay xã vùng cao Phước Kháng. Ảnh: Sơn Ngọc

Ngoài ra, từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế 350 triệu đồng, thực hiện Đề án trồng cây công nghiệp, cây ăn quả trên đất dốc, triền núi, huyện Thuận Bắc vừa triển khai thí điểm 3 mô hình cây ăn quả với diện tích 10 ha , bao gồm: 5 ha chuối, 3 ha mít nghệ và 2 ha dứa ở các xã Phước Kháng, Phước Chiến, Công Hải và Bắc Sơn.