Không sử dụng công quỹ làm quà biếu dịp Tết

Chỉ thị 2051/CT-TTg ngày 16-11 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành không được sử dụng tiền ngân sách, công quỹ để làm quà biếu trong dịp Tết Nguyên đán, đồng thời yêu cầu Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các biện pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, nhất là các vướng mắc liên quan thủ tục hành chính, tiêu thụ sản phẩm, khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn để tiết kiệm thời gian, tiết giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành.

Đồng thời, tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về giá để mọi tổ chức, cá nhân đều phải tuân thủ nghiêm các quy định về đăng ký, niêm yết giá và bán hàng đúng giá niêm yết.

Theo Tiền Phong Online