Giải đáp pháp luật

Hỏi: Ông Nguyễn Văn Anh, Công ty Cổ phần Xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận và bà Trần Thị Hoa, Phòng Nội vụ huyện Ninh Hải, hỏi: Đơn vị được bình chọn dẫn đầu khối thi đua thì có tặng thưởng Cờ thi đua UBND tỉnh hay không?

Trả lời: Theo quy định tại điều 23, Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 9-9-2011 của UBND tỉnh Ninh Thuận thì tập thể được tặng Cờ thi đua UBND tỉnh phải đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Cờ thi đua UBND tỉnh được xét tặng cho các đơn vị dẫn đầu các khối (cụm) thi đua do UBND tỉnh tổ chức.

2. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm.

3. Có nhân tố mới, mô hình mới hoạt động hiệu quả để các đơn vị khác học tập.

4. Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

Theo quy định trên thì tập thể được khối thi đua suy tôn bình chọn là tập thể dẫn đầu về thành tích năm công tác chỉ là điều kiện để xem xét. Để được tặng Cờ thi đua UBND tỉnh thì tập thể đó nhất thiết phải đạt các tiêu chuẩn quy định, trong đó cần chú ý phải “Có nhân tố mới, mô hình mới” để các đơn vị khác học tập.