Giải đáp pháp luật về thi đua, khen thưởng

Hỏi: Bà Nguyễn Thị Tánh, Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải hỏi: Bà là cơ sở mật làm nhiệm vụ liên lạc đưa tin, tiếp tế lương thực phẩm, thuốc men cho cách mạng từ tháng 02/1947 đến tháng 12/1950 trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, nay làm hồ sơ đề nghị Nhà nước khen thưởng có được không, mức khen thưởng như thế nào?

Trả lời: Theo qui định tại điểm 1, khoản A, mục III, Thông tư số 84-TTg ngày 22/8/1962 của Phủ Thủ tướng (nay là Chính phủ) về Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành việc Khen thưởng nhân dân có công trong kháng chiến thì có thể xét đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho những người:

Đã làm công tác mật giao, chuyển đưa tài liệu, tin tức, làm liên lạc, chở đò cho cán bộ, bộ đội, du kích từ 6 tháng trở lên ở các thành phố, thị xã, thị trấn bị địch chiếm đóng, hoặc ở các thôn xã có tề ngụy gian ác.

Theo qui định tại điểm a, khoản 2, mục II, Thông tư số 543-HC ngày 11/3/1964 của Phủ Thủ tướng (nay là Chính phủ) về Hướng dẫn thi hành Thông tư số 83-TTg và Thông tư số 84-TTg thì tiêu chuẩn tặng Huy chương kháng chiến hạng nhì cho những gia đình hoặc cá nhân có thành tích sau đây:

Ở thành phố, thị xã, thị trấn bị địch chiếm đóng, hoặc ở các thôn xã có tề ngụy gian ác, đã thường xuyên nuôi chứa cán bộ, bộ đội, du kích đã cho mượn nhà chuyên làm địa điểm liên lạc, hội họp, cất giấu vũ khí trong nhà hoặc làm công tác mật giao, chuyển đưa tài liệu, tin tức, giao thông liên lạc, cho các cơ quan đoàn thể kháng chiến, chở đò cho cán bộ, bộ đội, du ích từ hai năm trở lên.

Theo các qui định trên bà đủ tiêu chuẩn đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến chống Pháp hạng nhì. Về thủ tục hồ sơ đề nghị bà liên hệ Phòng Nội vụ huyện Ninh Hải để được hướng dẫn.