Đàm phán với WB hiệp định tài trợ Chương trình Phát triển Hỗ trợ Giảm nghèo lần thứ 10

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Khung chính sách cho Chương trình "Chính sách Phát triển Hỗ trợ Giảm nghèo lần thứ 10" (PRSC10), làm cơ sở cho việc đàm phán Chương trình PRSC10 với Ngân hàng Thế giới (WB).

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý thành lập Đoàn đàm phán với WB về Hiệp định Tài trợ và các văn kiện pháp lý liên quan của Chương trình PRSC10. Trưởng đoàn đàm phán của nước ta là Phó Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng.

Cộng đồng quốc tế đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong giảm nghèo và cải cách, phát triển kinh tế

Thời gian đàm phán dự kiến từ ngày 11/11/2011 tại Hà Nội.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với tư cách là cơ quan chủ trì đàm phán của phía nước ta sẽ phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành đàm phán và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả sau khi kết thúc đàm phán.

Chương trình PRSC được khởi xướng tại Việt Nam từ năm 2002 nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện Chiến lược Toàn diện về Tăng trưởng và Giảm nghèo (CPRGS), gắn liền với những nội dung cải cách cơ cấu trong các lĩnh vực thuộc 3 trụ cột chính là phát triển kinh tế - xã hội - quản trị Nhà nước.

PRSC là tên viết tắt của chương trình tín dụng hỗ trợ giảm nghèo, được WB thực hiện ở những quốc gia đang phát triển có khuôn khổ kinh tế vĩ mô ổn định, hệ thống quản lý tài chính hợp lý.

Nguồn www.chinhphu.vn