Ngân hàng Nhà nước sẽ kiểm tra hoạt động mua bán ngoại tệ của một số tổ chức tín dụng

Để đảm bảo việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng sẽ tổ chức kiểm tra ngay hoạt động mua bán ngoại tệ với khách hàng và trên thị trường liên ngân hàng tại một số tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, trong vài ngày qua, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2011/NĐ-CP ngày 20/10/2011 và Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 8373/NHNN-QLNH ngày 25/10/2011 chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai các nội dung liên quan, thị trường ngoại hối đã bước đầu đi vào ổn định.

Về cơ bản, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước.

Tuy nhiên, qua phản ánh tới đường dây nóng của Ngân hàng Nhà nước, vẫn còn hiện tượng một số tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua bán ngoại tệ với tỷ giá vượt trần quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Việc này ảnh hưởng bất lợi đến hiệu lực của các chính sách mới, sự ổn định của thị trường ngoại hối cũng như hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng.

Vì vậy, để đảm bảo việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng sẽ tổ chức kiểm tra ngay hoạt động mua bán ngoại tệ với khách hàng và trên thị trường liên ngân hàng tại một số tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Nguồn www.chinhphu.vn