Từ 1/12/2011, áp dụng biểu giá mới cho một số dịch vụ hàng không

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2604/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Biểu giá, khung giá một số dịch vụ hàng không ban hành kèm theo Quyết định số 426/QĐ-BTC ngày 25/2/2010 của Bộ Tài chính.

Sửa đổi các quy định về đối tượng giảm giá, Quyết định 2604 nêu rõ, chính sách giá ưu đãi được áp dụng trong 3 trường hợp: 1- Hãng hàng không lần đầu tiên mở đường bay quốc tế đi và đến Việt Nam; 2- Hãng hàng không khai thác đường bay quốc tế đi và đến Việt Nam vào giờ thấp điểm (tùy thuộc vào tình hình thực tế khai thác của từng cảng hàng không, sân bay, Cục Hàng không Việt Nam công bố giờ cao điểm, thấp điểm và trình Bộ Giao thông vận tải chính sách giảm giá khuyến khích cho các Hãng hàng không); 3- Hãng hàng không Việt Nam lần đầu tiên tham gia khai thác thị trường vận chuyển hàng không.

Thời gian áp dụng giảm giá kể từ ngày hãng hàng không bắt đầu tham gia khai thác đến thời điểm hệ số sử dụng ghế ngồi bình quân trong 3 tháng liên tục đạt 80% và thời gian tối đa không quá 36 tháng. Mức áp dụng: tối đa 50% mức giá theo quy định.

Chính sách giảm giá dịch vụ đối với Nhà vận chuyển có tổng số tiền thanh toán ghi trên hoá đơn hàng tháng của các dịch vụ hàng không do nhà nước quy định mức giá, khung giá tại cảng hàng không sân bay Việt Nam. Cụ thể, đối với các dịch vụ cung cấp cho chuyến bay quốc tế được quy định như sau: Giá trị hóa đơn thanh toán trên 50.000 USD đến dưới 100.000 USD sẽ được giảm giá 1,5% thay cho mức hiện hành là 3%; giá trị hóa đơn thanh toán trên 500.000 USD sẽ được giảm 5% thay cho mức 10% hiện nay...

Về giá phục vụ hành khách tại cảng hàng không được quy định như sau: Giá phục vụ hành khách đi chuyến bay quốc tế tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ là 16 USD thay mức 14 USD hiện hành, tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương là 14 USD, tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ là 16 USD...

Quyết định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2011.

Nguồn www.chinhphu.vn