Công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày 12/6/2024, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Ninh Thuận ban hành Thông báo số 463/TB-BHXH về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.

Theo đó, các danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của cơ quan BHXH cấp tỉnh, cấp huyện, trên website BHXH Việt Nam (baohiemxahoi.gov.vn), BHXH tỉnh Ninh Thuận (ninhthuan.baohiemxahoi.gov.vn) và Cổng dịch công BHXH Việt Nam (dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn).

Ngoài sử dụng dịch vụ công trực tuyến, việc nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn có thể thực hiện thông qua các hình thức khác như: Qua giao dịch điện tử; qua các doanh nghiệp bưu chính mà cá nhân, tổ chức lựa chọn (không phải là doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích); nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan BHXH theo quy định.

Quá trình thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc hoặc có ý kiến góp ý vui lòng gửi về BHXH tỉnh Ninh Thuận qua địa chỉ: Số 01A, đường Hoàng Diệu, phường Tấn Tài, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, số điện thoại 0259.3826076 nhấn phím 108 hoặc địa chỉ thư điện tử bhxh@ninhthuan.vss.gov.vn; Tại BHXH các huyện, vui lòng liên hệ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cơ quan BHXH các huyện.