Thực hiện điều tra, khảo sát chi tiêu của khách du lịch, khách quốc tế đến Ninh Thuận năm 2024

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2635/KH-UBND tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát chi tiêu của khách du lịch (DL), khách quốc tế đến Ninh Thuận năm 2024.

Theo đó, việc điều tra, khảo sát nhằm thu thập thông tin, ý kiến phản hồi của du khách để có cơ sở ước tính mức chi tiêu du khách khi tới Ninh Thuận phục vụ báo cáo thống kê định kỳ năm 2024 của ngành DL, phục vụ các kỳ họp UNND tỉnh, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; thu thập, tổng hợp thông tin về một số khoản chi tiêu chủ yếu của khách DL, làm cơ sở tính mức chi tiêu bình quân chung và cơ cấu chi tiêu của khách DL; suy rộng tổng doanh thu của hoạt động DL, một số ngành liên quan như lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí, mua sắm, chăm sóc sức khỏe, vận chuyển,... Qua đó, cụ thể hóa triển khai các nhiệm vụ phát triển DL trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; thông tin thu thập được từ cuộc điều tra góp phần hỗ trợ cho việc xây dựng điểm đến và chiến lược phát triển DL của tỉnh Ninh Thuận. Hướng đến hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu ngành DL phục vụ cho công tác quản lý, định hướng, thu hút đầu tư, xây dựng và phát triển sản phẩm dịch vụ DL, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ DL trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng điều tra là khách DL nội địa (bao gồm khách lưu trú và khách tham quan trong ngày); khách DL quốc tế đến Ninh Thuận (khảo sát tại các cơ sở lưu trú DL). Thời điểm tiến hành khảo sát, điều tra dự kiến từ tháng 6/2024 đến tháng 8/2024 trên phạm vi toàn tỉnh; điều tra chọn mẫu tại các khu, điểm DL, các khách sạn lớn và cơ sở bán hàng lưu niệm, đặc sản trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra chi tiêu của khách DL, khách quốc tế đến Ninh Thuận năm 2024 là điều tra chọn mẫu, áp dụng kết hợp phương pháp thu thập thông tin trực tiếp và thu thập thông tin gián tiếp.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện công tác điều tra phải đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định. Việc triển khai điều tra, khảo sát thông tin mức chi tiêu của du khách phải thực hiện toàn diện, bài bản và chi tiết đến từng đối tượng du khách, các tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện, bám sát tình hình thực tế; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ trì khảo sát, điều tra với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện; bảo mật thông tin thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật Thống kê; quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc điều tra đúng chế độ hiện hành, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả...